Kategorier
Nyheter

Oppositionen kräver krafttag mot korruptionen på Åland

Ledda av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman (L) har vänsteroppositionen, bestående av representanter från Liberalerna och Socialdemokraterna, lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget, där de kräver att landskapsregeringen ska ta fram en strategi mot korruption.

Åland har idag blivit Nordens mest korrupta region – till stor del på grund av de partier som nu själva lämnat in motionen mot korruption. Zetterman och de andra undertecknarna hänvisar till arbete i Finland med att ta fram en nationell strategi mot korruption och uppmanar landskapsregeringen att ta del av arbetet mot korruption därifrån, samt utforma en egen strategi för myndigheterna på Åland.

Undertecknarna skriver att det finns ”indikationer” på att folkets förtroende för politiken inte är ”tillfredsställande”. Troligtvis hänvisar de till undersökningen som Ålands Statistik- och Utredningsbyrå gjorde under 2018, som visade att mindre än var fjärde ålänning hade något förtroende för lagtinget eller landskapsregeringen, när organen då leddes av Liberalerna och Socialdemokraterna. De politiska partierna på Åland åtnjöt ännu mindre förtroende i undersökningen – endast lite fler än var tionde ålänning hade förtroende för dem.

I motionen menar undertecknarna att begreppet ”korruption” används mer sällan i den offentliga debatten än det borde, och hänvisar till ett uttalande av den svenske antikorruptions-juristen Olle Lundin, som kritiserat att media sällan använder ordet ”korruption”, trots att det ofta är befogat.

Ålands Nyheter har sökt Zetterman för att ställa frågor kring hennes motion, utan att få något svar.

Undertecknarna är från Liberalerna, förutom Zetterman: John Holmberg, Rainer Juslin, Simon Påvals, Katrin Sjögren och Pernilla Söderlund. Från Socialdemokraterna är undertecknarna Jessy Eckerman, Nina Fellman och Camilla Gunell.

På bilden: Ingrid Zetterman, foto: lagtinget