Kategorier
Nyheter

Oppositionen vill ha svar om bulvanaffärer

Rättelse: Ordet ”inte” föll bort från ett av Rainer Juslins svar. Citatet har nu rättats.

Representanter för vänsteroppositionen Socialdemokraterna och Liberalerna har lämnat in en skrivelse till lagtinget, där de vill att landskapsregeringen Thörnroos svarar på hur de tänker agera ”för att landskapsregeringens anseende inte skadas”. Gruppen av nio oppositionspolitiker undrar också ifall regeringen Thörnroos har förtroende för lagtingets andra vice talman, Obunden Samlings partiordförande Bert Häggblom.

Enligt undertecknarna ska det ha framkommit att ledamöter i lagtinget är involverade i bulvanaffärer. Förra veckan publicerade den socialdemokratiska tidningen Nya Åland en artikel där det hävdades att Obunden Samlings lagtingsledamöter Bert Häggblom och Marcus Måtar inom sin juristbyrå Cityjuristerna hjälpt klienter att försöka kringgå åländsk jordförvärvslag för att köpa fastigheter utan att ha den nödvändiga medborgerliga statusen. Måtar har å sin sida sagt att det ska röra sig om  fullt normala transaktioner.

Bert Häggblom, foto: lagtinget

I Nya Ålands artikel kritiserades också Marcus Måtar för att han i sitt yrke som advokat försvarat personer som anklagats för brott.

Oppositionen ser allvarligt på anklagelserna mot Häggblom och Måtar och kallar uppgifterna ”graverande”, samt skriver att jordförvärvslagstiftninen ”är en av grunderna i den åländska självstyrelsen”. De går till och med så långt som att anklaga Häggblom och Måtar för att ha salufört deras framtida politiska inflytande för att få igenom affären med klienten.

Ålands Nyheter har talat med Rainer Juslin (L), som är en av spörsmålets undertecknare, för att fråga om följande stycke i spörsmålet:

”Graverande uppgifter har även framkommit att lagtingsledamöterna låtit förespegla sin klient att med ett regeringsbyte med andra partier och politiker vid makten kommer markaffären att kunna fullföljas.”

Vad är det för uppgifter ni hänvisar till i det stycket?

– Uppgifterna från Michael Hancocks reportage i Nya Åland från förra veckan, och sedan från dagens ledare. Det är de uppgifterna vi går efter. Det är en ganska bra intervju – han sätter lite orden i munnen på den han intervjuar – men han återger det ändå på ett riktigt bra sätt, så att det blir ganska trovärdigt.

Jag har också läst artikeln och vad marksäljaren säger, men där framkommer det väl inte att Måtar eller Häggblom skulle ha salufört sitt politiska inflytande?

– Var det inte riktigt i slutet på artikeln, där klienten svarar ”jajamen” eller något sådant?

Lagtingsledamot Rainer Juslin (L)

Hancock frågar klienten om han har Häggblom i sin bakficka och ifall Häggblom är hans ombud, och det är det väl ingen som förnekar. Men att de skulle ha salufört sitt politiska inflytande är ju egentligen själva definitionen på korruption. Har undertecknarna något mer att gå på än just det citatet?

– Det fanns väl någonting i höstas också? I oktober någon gång tror jag före valet som det också fanns något kring samma affär. Vi har ju inte använt ordet korruption i spörsmålet.

Nej det har ni inte gjort, men kärnan i själva stycket är att saluföra politiskt inflytande?

– Jo. 

– Det är de här uppgifterna som vår partiordförande och Ingrid Zetterman hade. Jag kan inte säga något närmare varifrån de kommer, eftersom jag inte var med på mötet från början, utan kom med precis på slutet när den här texten redan var klar. Jag har inte riktigt all information, men jag har förstått att det handlar om att det har kommit fram i intervjun med Hancock att man har insinuerat att det i och med maktskiftet kan finnas andra möjligheter att nå fram.

Skulle oppositionen kunna publicera alla uppgifterna för allmänheten, eftersom ni skriver att det är ”graverande” och att situationen är allvarlig?

– Det allvarliga är att beslutet i Nationernas Förbund togs för att försäkra att den åländska jorden skulle hållas i ålänningarnas händer. Att man på det här sättet försöker kringgå det är vad vi avser som allvarligt.

Ålands Nyheter har sökt Liberalernas partiordförande Katrin Sjögren, samt Obunden Samlings partiordförande Bert Häggblom för kommentarer.

Spörsmålet, är undertecknat av Katrin Sjögren (L), Camilla Gunell (S), Ingrid Zetterman (L), Jessy Eckerman (S), John Holmberg (L), Nina Fellman (S), Pernilla Söderlund (L), Rainer Juslin (L) och Simon Påvals (L) och avslutas med följande citat:

”Situationen är allvarlig. Ålänningarna måste kunna lita på att det är likabehandling och rättssäkerhet som gäller, inte kontakter, politiskt inflytande och pengar.”