Kategorier
Nyheter

Optinova investerar över en miljon euro i nya fabriksmaskiner

Åländska slangtillverkaren Optinova ska satsa på nya maskiner för sin produktion. Landskapsregeringens näringsavdelning har genom näringsminister Fredrik Karlström (M) nyligen beviljat drygt €130 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag för innovation till bolaget, som sökt bidraget för investeringar på över €526 000 i något som kallas extrudrar. Det är frågan om maskiner för att pressa fram slangar från olika råmaterial.

Ålands Nyheter har pratat med verkställande direktör Anders Wiklund, som förklarar varför de gör satsningen och varför de sökt bidrag. Wiklund berättar också hur corona-pandemin har påverkat bolaget, som har merparten av sina kunder i den medicinska sektorn.

Wiklund säger att Optinova satsat över en miljon euro på projektet, men att de nu söker stöd för €526 000 av kostnaderna. Bidraget motsvarar 25% av de kostnaderna.

– En extruder-linje är kärnan i vår verksamhet, det är en produktionslinje som producerar de avancerade platsslangarna vi tillverkar. I detta fall åt de största medicintekniska kunderna i världen, bland annat slangen för pacemakers. Vi gör även slangar för industriella applikationer – till exempel för vindkraftsverk och bilindustrin.

Ska ni bygga en sådan maskin själva?
– Vi har sedan 1971 köpt extrudrar och komponenter till linjer. Nu går vi mer och mer mot att tillverka dem själva. Dels för att de blir bättre, men även för att de blir billigare att göra dem själva.

– Dessutom skapar det sysselsättning på Åland, då vi annars skulle köpa sådana som tillverkas annanstans. Det medför att vi kan fortsätta utveckla och anställa på vår utvecklingsavdelning i Godby. Vi har lagt till mer resurser där under 2020, och kommer fortsätta med det kommande år.

Optinova är ett starkt företag, hade ni inte kunnat bära investeringskostnaden helt på egen hand?
– Bidragen är viktiga då det gör att vi får ihop ”business caset” för att genomföra det. De stöden som finns att tillgå på Åland är en bråkdel av vad våra konkurrenter får i Asien och i USA, men de är ändå viktiga då de påverkar besluten när de fattas.

– Utan stöden skulle vi troligen förlägga mer av verksamheten i våra enheter i USA och Thailand, där stöden är betydligt större. Kompetensen och hjärtat för Åland gör ändå att vi förlägger det här på Åland, och där har bidragen även en slutlig effekt i investeringsbesluten.

I sin bidragsansökan skriver Optinova att extrudern ska kosta €450 000 i material, samt drygt €56 000 i lönekostnader för innovationsarbete. I projektet ingår också något som kallas ”miljöbärartorn” för €20 000.

Hur många personer anställs för innovationsarbete och vad ska de göra?
– Vi har cirka 20 personer inom vår R&D-avdelning ”Optinova Innovation Center”, där projekten därifrån sedan omsätts till produktion som sysselsätter cirka 200 personer på Åland.

Wiklund säger att allt exporteras globalt och att även Optinovas verksamhet påverkats av corona-pandemin.

– Även om vi producerar slangar för intensivvård så är största delen av vår försäljning för planerade ingrepp som tyvärr skjutits upp. Även på industrisidan har det varit tuffare. Vi ser dock positiv trend sedan starten av 2021 i bägge affärsområden och tror på återhämtning under detta år.