Kategorier
Nyheter

Pedofil släpps på fri fot efter att han förföljt och blottat sig för flera barn i Mariehamn

PÅ FRI FOT En 35-årig pedofil klarar sig undan fängelset och släpps på fri fot, trots att tingsrätten finner honom skyldig till sexuellt utnyttjande av fyra flickor, olaga förföljelse och offentlig kränkning av sedligheten.

Förföljelserna och blottandet pågick under mer än ett års tid och skedde i huvudsak längs den så kallade ”Snigelvägen” mellan Östra Esplanadgatan och Pingstkyrkan, där barn går hem från skolan.

Blottade sig för skolbarn

Enligt åklagarens första åtalspunkt hade Christian Sjöberg utnyttjat en 14-årig flicka sexuellt genom internet via Facebook. Brottet hade skett i början av 2016.

I chat-konversationer hade han gjort sexuella anspelningar, smickrat flickans utseende, föreslagit att de skulle träffas utan att hennes föräldrar fick veta och upprepande efterfrågat vad han kallade en ”personlig” bild på henne. Han hade också skrivit till henne om att tillfredsställa sig till fotografier på henne.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 20/116

Under en period på ett år 2018 – 2019 hade han förföljt en annan, 14-årig flicka genom att flera gånger följa henne på cykel i Mariehamn. Han hade väntat på att hon skulle sluta skolan och sedan förföljt henne och cyklat i cirklar runt henne när hon gick hem. Åklagaren yrkade på straff för olaga förföljelse.

I mars 2019 hade han blottat sig för flickan och tagit på sig själv när hon gick förbi honom. Enligt åklagaren hade den sexuella gärningen varit ägnad åt att skada flickans utveckling och han yrkade på straff för sexuellt utnyttjande av barn samt offentlig kränkning av sedligheten.

 

Offer så unga som 12 år

Under 2018 hade Sjöberg också förföljt en 12-årig flicka i Mariehamn på sin cykel vid upprepade tillfällen, stannat och väntat på henne när hon gick hem från skolan och strykt runt utanför hennes hus. Han hade vid ett tillfälle cyklat förbi henne, stannat och onanerat framför henne, och sedan igen cyklat förbi henne och stannat och onanerat framför henne. Gärningen upprepades åtminstone fem gånger och åklagaren krävde straff för sexuellt utnyttjande av barn, olaga förföljelse och offentlig kränkning av sedligheten.

I augusti 2019 hade Sjöberg igen utsatt en annan 12-årig flicka för samma sak och blottat sig och tagit på sig framför henne. Åklagaren yrkade på samma straff som i de andra fallen.

 

Nekade till allt

Sjöberg nekade till att ha skrivit snuskiga meddelanden till den första flickan. Han menade att han inte mindes något sådant. Han nekade också till alla andra anklagelser och sade sig inte känna igen flickorna som anklagade honom.

Sjöbergs chat-konversation med den 14-åriga flickan presenterades som bevis i rätten. Flickan hade informerat honom om att hon var 14 och att hennes föräldrar inte skulle låta henne träffa någon 30-årig man och att det var olämpligt av honom att skriva sådana meddelanden till henne. Hon hade genast berättat för sina föräldrar om vad hon råkat ut för och de hade gjort en polisanmälan.

Trots att Sjöberg hävdat i rätten att han inte mindes någon konversation med flickan, hade han i polisförhör berättat att han trott att hon var 18 och att han skrivit meddelandet om att tillfredsställa sig för att få henne att blockera honom från Facebook.

Tingsrätten ansåg det inte trovärdigt att meddelandet bara varit avsett för att chockera och avsluta konversationen. Dessutom hade flickan redan i inledningen uppgett sin ålder. Sjöberg dömdes för sexuellt utnyttjande.

 

Mor till offer säkrade bevis

Gällande flickan som blev förföljd under 2018-2019 hade hon berättat att det börjat med att en man stått vid sin cykel och stirrat på henne under en picknick. Därefter hade han förföljt henne på cykel under ett års tid när hon gick hem från skolan, som värst flera gånger i veckan. Oftast hade hon gått ensam hem från skolan. Flickan hade berättat för sin mor, som en dag i mars 2018 hade gömt sig i skogen vid Pingstkyrkan och kunde fotografera Sjöberg när han följde flickan.

Förföljelsen pågick under ett år efter detta och avtog först efter att mannen blottat sig för flickan i mars 2019. Hon hade känt sig rädd varje gång han förföljt henne efter skolan.

 

Identifierades genom föräldrasamverkan online

Flickans mor hade lyckats identifiera Sjöberg genom ett föräldraforum på internet, där en annan person kände igen honom som en tidigare arbetskollega. Tingsrätten konstaterade att Sjöbergs avsikt varit att skapa rädsla och ångest hos flickan och att hans blottande varit ägnat åt att skada barnets utveckling. Han dömdes på alla punkter.

Den tredje flickan hade varit utsatt för förföljelse på samma sätt. Hon hade en gång ringt till sin mor när det skedde och hennes mor hade bett henne gå förbi deras hem så att hon kunde ta ett foto av mannen. Sjöberg slutade förfölja flickan efter att ett par glopar i hennes sällskap bestämt sig för att jaga efter honom på cykel. Förföljelsen hade skapat ångest och rädsla hos flickan och blottandet hade varit ägnat åt att skada hennes utveckling. Sjöberg dömdes på alla punkter.

 

Skämdes och kände sig äcklig efter att ha blivit utsatt

Den ena 12-åriga flickan hade berättat i polisförhör hur en man förföljt henne på cykel och exponerat sitt kön medan han cyklade. Mannen försvann när en äldre herre kom cyklandes. Hon hade upplevt situationen som obehaglig och skrämmande och blivit illamående av händelsen. Flickan hade lidit av själsliga besvär och sexuell skam en tid efter händelsen, men mår idag bra.

Flickan hade haft ett otroligt gott minne och kunde i detalj beskriva mannens utseende och hans cykels utseende för polisen. Däremot kunde hon inte känna igen Sjöberg på fotografier polisen presenterade. Tingsrätten kunde ändå konstatera att flickans detaljerade beskrivning av blottaren och hans cykel stämde in bra på Sjöberg.

Flickan hade inte sett ut att vara äldre än sin ålder och tingsrätten konstaterade att Sjöberg avsikt varit att skada hennes utveckling. Han dömdes på alla punkter.

 

Klarar sig undan fängelse

Sjöberg berättade för tingsrätten att han cyklade mycket på sin fritid och ofta motionscyklade på vägen där flickorna anmält att de blivit förföljda. Han kände också igen sig själv på bilderna som tagits på honom. Han menade däremot att allt var ett misstag och att det fanns en dubbelgångare som såg ut som honom. Han presenterade ett fotografi som bevis för tingsrätten på en man på en cykel, med mörka kläder och mössa. Tingsrätten gav inte mycket för historien om en dubbelgångare.

Christian Raoul Tage Sjöberg, född 1986, dömdes för fyra fall av sexuellt utnyttjande av barn, två fall av olaga förföljelse och tre fall av offentlig kränkning av sedligheten. Istället för att utdöma ett skäligt straff valde tingsrätten att låta Sjöberg klara sig undan med endast ett års villkorligt fängelse. Han är således satt på fri fot.

Flickorna får mellan €500 till €1000 var i skadestånd, som Sjöberg ska betala. Domen har inte vunnit laga kraft.