Kategorier
Nyheter

Poliser ska få €6,70 om dagen för att träna kadetter

Åländska poliser som tränar upp polisstuderande kommer att få €100 var tredje arbetsvecka – motsvarande €6,70 om dagen – som de tar sig an de unga rekryterna. Avgående finansminister Mats Perämaa (L) beviljade den generösa ersättningen efter att Ålands polismyndighet anhållit om arvode för de konstaplar som utför uppdraget.

Ifall en konstapel tränar två eller flera polisstuderande på samma gång begränsas ersättningen till högst €150 var tredje vecka. Dessutom kan endast en konstapel få ersättning för varje rekryt. Pengarna kommer inte att gå ur landskapsregeringens budget, utan betalas av Polisyrkesskolan till handledarna.

Temabild, foto: Warner Brothers