Kategorier
Nyheter

Politiker kritiserar utökade rättigheter för ålänningar

Tidningen Nya Åland skriver idag om Conny Rosenbergs (C) förslag i Lemlands kommunstyrelse om att ta bort det förbud som finns mot att bygga på tomter som är mindre än 30 000 kvadratmeter i Järsö-Nåtö. Förbudet begränsar ålänningars möjligheter att bo i området och storlekskravet är 15 gånger högre än i resten av kommunen.  Rosenbergs förslag fick majoritetsstöd i kommunstyrelsen och har dessutom fått stort understöd i möten med befolkningen.

Den moderata kommunpolitikern Eva Dahlén, som representerar 21 lemlänningar, är däremot kritisk och menar att beslutet kan bryta mot förvaltningslagen. Dahlén, som prisats av andra politiker för sitt jämställdhetsarbete, säger till Annika Orre på Nya Åland att dessa utökade rättigheter möjliggör en ”kraftig exploatering” av skärgården och oroar sig över följderna för skolgång, äldreomsorg samt för ökad trafik. På sin officiella presentation på moderaternas hemsida skriver hon att Angela Merkel är hennes förebild samt uttrycker sitt ogillande mot människor som valt att gå ur kyrkan.

Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen, tidigare indrivare samt politiker för Svenska Folkpartiet, riktar också skarp kritik mot förslaget och menar att det är oacceptabelt att en ökad mängd lemlänningar kan komma att slita på Mariehamns vägnät.

Nya Ålands journalist Annika Orre ansluter sig till kritikerna och skriver att förslaget är ett försök från Centern att vinna befolkningens favör.