Kategorier
Nyheter

Pommern som fiskeskuta? Kulturbyrån blandade ihop museer när man betalade €480 000 i bidrag

Bidragspengarna rullar på så hastigt i landskapsregeringens administration att tjänstemännen inte alltid hinner med. Kulturbyrån meddelar idag att man betalat ut ett bidrag på €300 000 i verksamhetsstöd till Ålands Jakt- och fiskemuseum, plus ett bidrag på €40 000 för det löpande underhållet för fartyget Pommern.

Samtidigt betalas ett bidrag på €70 000 ut till Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum för deras verksamhet och ett bonusbidrag på ytterligare €70 000 för att renovera museibyggnaden.

Bakom bägge besluten står byråchef Viveka Löndahl. Pengarna kommer från landskapets hasardinkomster från casinobolaget PAF.

Som flera läsare redan känner till är fartyget Pommern är inte mycket till fiskeskuta, och hon ligger också dockad vid Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn – inte vid Ålands Jakt- och fiskemuseum. Det verkar alltså som att någon på kulturbyrån i sin brådska att få ut pengar till de bidragsberoende blandat ihop de bägge museerna.

Löndahl beviljar också €1 625 000 i PAF-medel till föreningen Ålands Idrott, som är en paraplyorganisation för bidragsberoende idrottsklubbar och har ansvar att fördela pengarna till dem. För PAFs del blir det mer frågan om en investering i den egna branschen, eftersom sport genererar stora hasardinkomster via vadslagning.