Kategorier
Nyheter

Seminarium blev billigare pga få deltagare – då svällde Hanströms konsultarvode till €12 000

Utgifter för marknadsföring och ”samordning” användes som en ”catch-all” när Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation (Skunk) maximerade sina bidragsinkomster i en projektredovisning för ett ungdomsseminarium. Pengarna har gått till Ålands Radios styrelseordförande Mia Hanströms (S) aktiebolag genom att hon som konsult fakturerat Skunk.

 

Förening utan medlemmar får hundratusentals euro i bidrag
Ålands Nyheter skrev i förrgår om den omfattande korruptionshärvan som Hanström med flera är inblandade i genom att använda ett nätverk av föreningar för att mjölka systemet på bidrag. Däribland Skunk och Arbetarnas bildningsförbund, som bägge leds av Hanström. Föreningen Skunk har de senaste åren inkasserat hundratusentals euro i olika bidrag, men har inte öppet redovisat sitt medlemsantal sedan 2016, då föreningen hade endast 22 medlemmar. Föreningen vill inte heller svara på Ålands Nyheters frågor om hur många medlemmar den har.

I februari 2016 höll organisationen ett 3-dagars seminarium om ungdomsarbete, med inbjudna föreläsare. Landskapsregeringen betalade drygt €6000 i bidrag till seminariet från spelbolaget Pafs inkomster och organisationen beviljades ytterligare €25 000 av skattemedel i bidrag från Nordiska ministerrådet (Nordbuk), samt €1500 i bidrag från Mariehamns stad. Från de drygt 80 deltagarna uppbars deltagaravgifter på totalt €4000.

 

Ur Skunks redovisning till landskapsregeringen

 

Konsultarvoden svällde när andra kostnader krympte
När föreningen sökte bidragen budgeterade de enligt uppgift att €4000 skulle läggas på ”samordning”, €1000 på ”marknadsföring” och €2000 på ”dokumentation”. De största kostnadsposterna skulle vara €10 000 för resesubventioner för ungdomar, €6000 för mat till ungdomarna och €5000 för övriga kostnader som fika och material. Den totala budgeten för projektet slutade på €40 500.

När deltagarna blivit färre än beräknat blev de slutgiltiga kostnaderna för ungdomarnas resesubventioner totalt €5000 – bara hälften av budgeterat. Även kostnaderna för mat blev €700 mindre än budgeterat, kostnader för teknik €1600 mindre än budgeterat och kostnader för boende €1300 mindre än budgeterat. 

Trots detta minskade inte projektets totala kostnad nämnvärt, istället svällde kostnadsposten för ”samordning” från €4000 till nästan €13 000. Också kostnaden för ”marknadsföring” svällde från ursprungliga €1000 till €3400 och kostnaden för ”dokumentation” svällde från €2000 till €4300.

En genomgång av fakturorna visar att Mia Hanström fakturerat drygt €12 000 av Skunk för samordning, marknadsföring, efterarbete, planering och genomförande. En av Hanströms döttrar har också anlitats för att marknadsföra, till en kostnad av €800. Hanström har även fakturerat €100 för ”material för dekoration och pyssel”.

Fakturorna från Mia Hanström till Skunk

 

Saftig nota från Arken
Näst efter Mia Hanström har Hotell Arkipelag fakturerat mest för seminariet – knappt €4000 för tre dagars hyra av konferenslokaler, varav €1312 var kostnader för fika. Skunk hyrde tre konferensrum varje dag, trots att alla deltagare hade fått rum i ett av rummen. Under samma dagar hyrde Skunk möteslokaler för €300 av Arbetarnas bildningsförbund, där Hanström också är verksamhetsledare. Dessutom redovisar Skunk att flera olika föreningar i Mariehamn gratis bistått med lokaler.

Nota från Arkipelag

60-årige Mia Hanström höll själv flera föreläsningar under ungdomsseminariet och likaså gjorde 64-årige Diana Petterson Svenneke, som fakturerade drygt €1900 för tre föredrag. På Skunks program stod bland annat ”Normkritik och jämställdhet”, ”Genusmedvetet ungdomsarbete”, ”Att arbeta med HBTQ-frågor” och entreprenörskap.

Efter vårt avslöjande av Hanströms inblandning i korruption med bidragsmedel har hon gått ut på sociala medier för att berätta att hon har polisanmält Ålands Nyheter. Hon får stöd av lantråd Katrin Sjögren (L), vice lantråd Camilla Gunell (S), och integrationsminister Nina Fellman (S). Ålands Nyheter kommer att fortsätta granskningen av  korruption inom landskapet.