Kategorier
Nyheter

Socialministern: Värdelösa födslotal på Åland inget problem så länge vi har hög invandring

– Vi har haft tur på Åland, för trots att födelsetalen har varit låga så har vi haft inflyttning. Och det har varit inflyttning av människor som antingen fått barn eller haft barn med sig.

svarar socialminister Wille Valve (M)Ålands Radios fråga om vad man kan göra för att påverka den låga nativiteten.

Som Ålands Nyheter tidigare rapporterat genomgår Åland en allvarlig befolkningskris på grund av att unga kvinnor inte längre skaffar barn. Fortsätter trenden riskerar ålänningarna att utrotas som folk. Kollapsen i barnafödandet bland kvinnor under 30 kom på 1990-talet och sedan dess har samhället inte återhämtat sig. De senaste siffrorna från Ålands statistikbyrå (ÅSUB) visar att vi kommer att ha minskat i antal med nästan tusen individer redan 2040, samtidigt som mängden invandrare på Åland ökar med 4500 individer.

– Det blir mera av en fråga om inflyttningen till Åland av någon orsak skulle stanna. Då blir det en jättehet fråga att få ålänningarna att föda flera barn, fortsätter Valve i intervjun.

Valve bjöds in till radiokanalens program Åland idag med anledning av att ÅSUB nyligen publicerat en samling prognoser över befolkningsutvecklingen i åländska kommuner fram till 2040. I prognoserna visar samtliga scenarier på ett kraftigt minskande födelsenetto inom Åland. 

ÅSUBs teori är att det minskade födelsenettot är på grund av att andelen äldre bland befolkningen ökar, istället för tvärtom.

Foto: Magnus Fröderberg