Kategorier
Nyheter

Rättvisan krossades i Helsingfors hovrätt: Domare tvingar oskyldig man att betala underhåll till barn som inte är hans

En finsk kvinna använde Babylons äldsta trick för att lura en oskyldig man att han var far till ett oäkta barn och utgjuta ekonomiska resurser från honom. När mannen upptäckte att han inte var barnets riktiga far använde hon det finska rättssystemet och olika domares illvilja för att tvinga mannen att fortsätta betala underhåll till ett barn som inte är hans – totalt €47 000 före det oäkta barnet fyllt 18.

Domare Peik Spolander i Helsingfors tingsrätt hade redan i januari avfärdat sin plikt att uppehålla rättvisan och istället använt sin makt till att förnedra Risto genom att döma honom till betala underhåll för den andre mannens barn.

DOKUMENT

Helsingfors hovrätt S 20/634

Mannen, som vi kallar Risto, överklagade till hovrätten i hopp om rättvisa. Han krävde att Spolanders dom skulle förkastas och att han skulle befrias från att betala underhåll till barnet, samt att de pengar han redan lurats att betala skulle betalas tillbaka till honom.

Redan i maj 2016 fick Risto reda på att barnet inte var hans. Han väckte ett par månader därefter talan i Helsingfors tingsrätt för att ogiltigförklara hans faderskap. Barnets mor Paula Kylä-Harakka hade krävt underhåll från Risto med avsikten att skada honom. Hon hade tillräckliga resurser för att ta hand om barnet själv.

Hovrättsdomarna var däremot på sitt allra giftigaste humör och skriver följande i sin dom:

”Såsom framgår av tingsrätten måste ett barns far som bestäms på grundval av faderskapslagen betraktas som en underhållsskyldig förälder i den mening som avses i lagen om underhåll av barn. Följaktligen är Risto i princip föräldern som är underhållsskyldig under faderskapet till ett barn som är fött under äktenskapet enligt 2§ 1 i faderskapslagen. Moderns förmåga att stödja är irrelevant.”

Totalt kommer Risto att tvingas betala nästan €50 000 i underhåll till det oäkta barnet före han befrias. För att ytterligare förnedra honom bestämde hovrätten att han också skulle betala sin motparts rättegångskostnader med ränta.

Skyldiga till att ha avgett domen är Liisa Lehikoinen, Miikka Kärki, Silja Leion och Mari Vihla.

Risto kämpar nu för att få rättvisa och säger till tidningen Ilta-Sanomat att domslutet är ”helt absurt”.

– Enligt min mening bör ordet rättsstat tas bort från finskan.

Nu överväger han om han ska överklaga till Högsta domstolen eller till och med ta saken till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. På sociala medier skriver han öppet om sin kamp:

– Helsingfors hovrätt gav sin egen tolkning av lagen idag. De stöder domen i tingsrätten där en mor kräver underhåll från en annan man även om den riktiga fadern är känd. Jag tror inte att detta beslut har något med rättvisa att göra – jag tolkar hela denna fars som missbruk av rättsväsendet.