Kategorier
Nyheter

Styrelsemedlemmar i folkdansförening utnyttjade EU-bidrag för ungdomsläger till att berika sig själva

Bidragspengar från EUs jordbruksfond för att ordna ett dansläger för ungdomar användes av styrelsemedlemmarna  i föreningen Folkdansarna på Åland för att berika sig själva – och mest pengar gick till styrelseordföranden själv. De åländska projekten inom EUs Leader-program har under flera års tid präglats av systematisk korruption och bidragsfuskande. Ålands Nyheter har inlett en granskning av bidragen inom programmet som slutredovisats under 2020, varav ett är Folkdansarnas ungdomsprojekt. 

Danslägret hölls under tre dagar i juli ifjol och lockade 20 ungdomar, varav två var från Åland och resten från Island och Färöarna. Föreningen har redovisat totalt €16 000 i kostnader för lägret, varav de själva och deltagarna stått för €4700 och arbetat på talko till ett värde de uppskattat till €1500. För resten av kostnaderna – totalt €9400 – krävde de bidrag av EUs jordbruksfond och landskapsregeringen. Bidraget godkändes preliminärt redan i februari 2019 av näringsavdelningens chef Susanne Strand, som beviljade maximalt €16 000.

 

Tre styrelsemedlemmar anlitades

Ur redovisningen som lämnats in till näringsavdelningen framkommer det att styrelsen för Folkdansarna på Åland tog av bidragspengarna från EU och gav till sig själva. Styrelseordförande Berit Lindholm utsågs till projektledare och styrelsemedlem Kairi Jõesalu utsågs till ekonom och gavs €1500 var i ersättning. Styrelsemedlemmen Elisabeth von Wetter-Rosenthal gavs €800 för att vara ”skolvakt” och kökspersonal.

Sofi Lindholm gavs också uppdrag att vara ”skolvakt” och fick €800 för det, plus €300 i spelmansarvode. Det krävdes tydligen en riktig vaktstyrka för de isländska och färöiska folkdansarna och föreningen redovisade att de också vaktat dansarna som ett talkoarbete. Detta förutom två inresta gruppledare, två ansvariga ledare och huvudansvarig Berit Lindholm. För tre dagars läger kunde en kvinna lyfta €1232 i lön genom att redovisa att hon arbetat 14 timmar om dagen i 4 dagar för att hålla ungdomarna med mat, vilket hon krävde €22 i timmen för.

 

Försökte få bidrag för ogiltiga resekostnader

Berit Lindholm, Sofi Lindholm och andra har redovisat sammanlagt €1700 i resekostnader för ungdomslägret som föreningen krävde bidrag för, men näringsavdelningen drog av €700 som icke var stödberättigat. Detta eftersom föreningen försökte föra in resekostnader som Lindholm och Jõesalu haft i projektet, trots att de varit orelaterade.

En allt större mängd åländska föreningar som får bidrag från Europiska jordbruksfonden har börjat använda sig av ett system där de bedrägligt redovisar talkoarbete både som en penningkostnad och som en investering, fast inga pengar betalats ut. På så vis kan föreningar öka sina bidrag från jordbruksfonden. Även Folkdansarna på Åland har använt sig av samma manöver och redovisat talkoarbete till ett värde av €1500 både som en kostnad och som en investering i projektet.

Föreningen har nästan €30 000 av egna pengar på kontot och beviljades så sent som i januari i år €6500 i bidrag från landskapsregeringens hasardvinster för sin verksamhet under 2020.