Kategorier
Nyheter

ReGeneration 2030 fick €10 000 i bidrag av Katrin Sjögren

Lantråd Katrin Sjögren (L) beviljade €10 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag till vänsterorganisationen ReGeneration 2030, som leds av ryskan Tatiana Lanshina.

ReGeneration 2030 påstås vara en gräsrotsrörelse bildad av åländska tonåringar och unga vuxna, men det mesta tyder hittills på att det rör sig om ytterligare en förening vars egentliga syfte är att mjölka samhället på bidragspengar. Politikerorganisationen Nordiska Ministerrådet står tillsammans med landskapsregeringen och SDSN som så kallade ”kärnpartners” och pengarna kommer från Nordiska Ministerrådet, landskapsregeringen och Svenska institutet.

Andra organisationer som inblandats i projektet och listas som partners är bland annat Mariehamns stad, Östersjöfonden, Sveriges generalkonsulat samt vänsterorganisationerna Emmaus, Rädda Barnen, Skärgårdsungdomarnas Intresseorganisation, Högskolan på Åland och Ålands Natur & Miljö.

Trots den digra mängden uppbackande organisationer har den påstådda folkrörelsen ReGeneration 2030 ett minimalt till obefintligt engagemang för sina publiceringar. Den senaste konferensen publicerades på YouTube för fyra månader sedan och har hittills haft under 40 åskådare. På andra sociala medier såsom Facebook och Instagram – där unga är väldigt aktiva    lyckas organisationen inte få mer än några enstaka  engagemang till sina publiceringar.

Foto: Regeneration 2030, landskapsregeringen