Kategorier
Nyheter

Regeringen föreslår ändrad behandling av asylansökningar

Finlands regering vill göra det enklare för unga asylinvandrare att ta sina föräldrar till Finland efter att de beviljats asyl. Detta enligt en proposition som nyligen lämnades in till riksdagen. Idag kan en vuxen asylinvandrare ta sin maka och sina barn till Finland, utan något krav på att han ska kunna försörja sin familj. Andra invandrare måste kunna bevisa att de har tillräcklig inkomst för att kunna försörja sin familj för att ta den till Finland.

En asylinvandrare som är minderårig kan ta sina föräldrar till Finland utan krav på att kunna försörja dem. Enligt regeringens nya lagförslag ska också en människa som hunnit fylla 18 före han fick sin asylansökan godkänd kunna ta sina föräldrar till Finland på samma villkor som en minderårig. Lagen baserar sig på ett avgörande i EU-domstolen från april i år, berättar Inrikesministeriets representant till Ålands Nyheter.

 

Asylinvandrare i huvudsak unga män från Irak och Afghanistan
Mer än tre av fyra asylinvandrare till Finland de senaste fyra åren har varit män. Tre av fem har varit i åldrarna 14 – 34 och över hälften av asylinvandrarna är irakier. Den näst största gruppen är afghaner, som utgör var sjunde asylinvandrare. Orsaken till att de flesta asylsökande är unga män är enligt inrikesministeriet att de ”har störst sannolikhet att klara av den farliga resan till Europa” och har de bästa möjligheterna att få arbete och hjälpa sin familj.

Den nya lagen kommer i dagsläget inte att påverka många familjer. Antalet asylsökningar från ensamkommande minderåriga har minskat kraftigt sedan 2015, då en styrka på drygt 3000 Afghaner, Irakier och Somalier kom till Finland. Därefter har antalet ensamkommande minderåriga asylsökande sjunkit till dussintalet per år.

Den nya lagen ska också förenkla byråkratin då invandrare som nekats asyl lämnar in nya ansökningar.

– Sökanden måste också kunna ange motiverade skäl för varför de grunder som anges i samband med den nya ansökan inte lagts fram tidigare, säger Kukka Krüger som svarar för projektets beredning.

På bilden: inrikesminister Kai Mykkänen, foto: Laura Kotila, statsrådets kansli