Kategorier
Nyheter

Regeringen Sjögren betalade tiotusentals euro till svenska genuskonsulter ifjol

”Främjande av jämställdhet” var en rasande lönsam business för utomstående konsulter och den dagspress som odlat nära relationer till tidigare regeringen Sjögren. Detta visar Ålands Nyheters genomgång av fakturor från 2019.

Totalt tjänade utomstående aktörer över €60 000 på att tillhandahålla produkter och tjänster, som sedan bokfördes som ”främjande av jämställdhet” av landskapsregeringen under fjolåret. Detta är utan att räkna kostnader för de som är anställda för att arbeta med frågorna och utan att räkna kostnader för projekt eller bidrag för att främja jämställdhet.

Mest pengar tjänade Pia Aarnio, som via sitt företag Pia’s Psykoterapi och Konsultation kunde fakturera LR €13 000 för främjande av jämställdhet under fjolåret. Hon är gruppledare för landskapsregeringens telefonlinje ”Alternativ till våld”, dit kvinnomisshandlare och våldtäktsmän kan ringa för att lätta på hjärtat. Konsulterna som bemannar telefonlinjen har tystnadsplikt.

Näst mest tjänade den svenske konsulten Peter Söderström, som via sitt företag Gender Equality Vision tillhandahåller vad han själv kallar ”genusförändrande våldsprevention”. För att främja jämställdheten på Åland har han fakturerat närmare €7000 i konsultarvode.

Nästan €7000 av de åländska skattebetalarnas pengar har också gått för att ”främja jämställdhet” till stiftelsen Another Development Foundation, som drivs av Peter Söderström. En stiftelse utav tveksam karaktär i och med att förkortningen används av Söderström tillsammans med Ingvar Rönnbäck för att marknadsföra flera olika organisationer.

I en presentation heter det att ADEP är en ”oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja för planeten jorden”. I en annan presentation heter det att ADEP är ett ”initiativ och ett företag som arbetar för en annan utveckling genom projekt, utbildning, träning, kommunikation, debatt och analys.”

 

Konsulter frälser världen från ondska

Företagen eller stiftelserna använder bilder av fattiga och smutsiga barn i sin marknadsföring, där konsulterna gång på gång framhäver hur de skapat fred, frihet från våld, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, hållbar utveckling, ”klimaträttvisa” och demokrati. Arbetet tycks huvudsakligen bestå av att ordna konferenser och konsulttjänster för svenska myndigheter och andra korrupta organ.

På sidorna för sin stiftelsen framställer Rönnbäck sig själv som en så genomgod och upplyst människa att han enbart kan ställas efter vår herre Jesus Kristus – eller kanske lite framför.

– Jag föddes på solsidan och kunde ha vänt blicken bort från världens lidande, men det gjorde jag icke! förklarar ordförande Rönnbäck för sin stiftelse.

Söderström och Rönnbäcks företag och stiftelser arbetar inom vänsterideologin Agenda 2030. Enligt ett pressmeddelande hade Peter Söderström genom ADEP bjudits in till Åland av regeringen Sjögren för att föreläsa om jämställdhet och sexuellt våld inför en grupp män från Iran, Irak, Syrien, Libanon och Bosnien.

 

Ingvar Rönnbäck intervjuas av Jens Thelander

 

Hemlig konsult fick €5600

En konsult som inte namnges av landskapsregeringen har fått totalt €5600 i arvode för att ”främja jämställdhet” genom ”övriga experttjänster”.

Svenskan Kajsa Svaleryd titulerar sig ”samordnare”, ”bedömare”, ”hållbarhetsstrateg” och ”jämställdhetsstrateg”. Hon har publicerat ett flertal böcker inom ”genuspedagogik” och kunde ifjol inkassera €6000 av regeringen Sjögren för att främja jämställdhet på Åland.

Svenskan Anna Delsol titulerar sig vd och ”senior konsult” med ”lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering och med likabehandling för alla människors lika rättigheter och möjligheter”. Regeringen Sjögren betalade henne ett arvode på drygt €5300 ifjol för främjande av jämställdhet.

På internet driver Delsol kampanj för vänsterideologin Agenda 2030 och mot de människor hon anser vara ”vita”.

Svenskan Ulrika Eklund fick €6000 i konsultarvode av regeringen Sjögren ifjol för att främja jämställdhet. Hon titulerar sig ”facilitator”, ”coach” och ”jämställdhetsexpert”. Hon framträder som föreläsare framför symboler för vänsterideologin Agenda 2030.

 

Stora summor för annonser och resor

Bankmogulen Anders Wiklöf tjänade drygt €10 500 på att främja jämställdhet på Åland genom att hyra ut sitt kongresshus Alandica till landskapsregeringen, samt genom att publicera annonser för att främja jämställdhet i sina dagstidningar Åland och Nya Åland.

Politikern Fredrik Karlströms (M) radiokanal Steel FM fick drygt €4000 av regeringen Sjögren för att sända annonser som ansågs främja jämställdhet.

Regeringen Sjögren lade också ut nästan €5500 till resebyrån Axtours under fjolåret för att främja jämställdhet genom att betala för resekostnader för utomstående personer som inte är anställda av landskapsregeringen.

En organisation som kallas Genus & Utbildning Göteborg fick närmare €1000 av Sjögrens regering för ”utbildningstjänster” för att främja jämställdhet.

Carolina Sandell fick också närmare €1000 i konsultarvode för att främja jämställdhet.

Slutligen har Uppsala Landsting fått nästan €4000 i konsultarvode för ”övriga experttjänster” för att främja jämställdhet.