Kategorier
Nyheter

Reklambyrån Strax blåste landskapsregeringen på €420 genom sina kontakter inom förvaltningen

För de flesta ålänningar innebär det flera timmar eller flera dagars arbete för att tjäna in €400, men listiga privatpersoner och företag som har rätt kontakter inom landskapsregeringens förvaltning ges mer eller mindre obegränsad tillgång till att kanalisera skattebetalarnas pengar till sig själva.

För reklambyrån Strax del innebar de goda kontakterna att landskapsregeringens ”kommunikationssamordnare” tillsammans med personalchef Pia Hollsten-Friman bestämde att firman skulle få uppdraget att ”ta fram en engelsk logotype” för LR. Logotypen är helt samma som den svenska, men med orden ”Ålands landskapsregering” ändrat till ”Government of Åland”. Ett arbete som på sin höjd ska ta några minuter att utföra, men som Strax lyckades tövla till med fel typsnitt och sedan fakturerat €420 för.

Vice lantråd Harry Jansson (C) godkände sedan den nya logotypen, men säger till Ålands Nyheter att han inte har någon annan kännedom om ärendets bakgrund eller hantering. När Ålands Nyheter pratar med personalchef Hollsten-Friman försvarar hon beslutet och kostnaderna.

Är det bara frågan om att de översatt två ord?
– Det handlar om färg, det handlar om att ta fram själva trycket och sådana här saker. Själva översättningen kan vem som helst göra, men vi vill ha samma stil som på den logotyp vi har och att det mallar ihop med vår grafiska manual.

Men färgerna och stilen är redan färdiga, vad behövde de göra extra?
– Vi har inte haft en engelskspråkig logotyp tidigare, och för att det ska vara korrekt gjort är det framtaget på det här sättet.

Kunde ni inte gjort der här utan att anlita utomstående?
– Inte för tillfället, nej.

Vad är det då som fattas inom förvaltningen?
– Någon som jobbar med kommunikation. Vi har ingen som jobbar med kommunikation på det sättet.

Hur är det med kommunikationssamordnaren?
– Han jobbar 50% i ”Åland 100” och har andra uppdrag, som inte är att ta fram de här sakerna.

Hur länge uppskattar du att arbetet har tagit?

– Det kan jag inte svara på. Ingen aning.

Ingen gissning eller chansning?
– Nej, jag kan inte teknikaliteterna med att ta fram såna här.

Landskapsregeringen tog 2020 fram en ”grafisk manual” för sin förvaltning, med stränga regler kring färgerna och typsnitten i logotypen. Detaljer som i de flesta sammanhang är irrelevanta för andra än viktigpettrar, men som LR anser förhindrar ”godtycklighet” och ”otydlighet”. I materialet som levererats har Strax struntat i reglerna och använt typsnittet Myriad, trots att LR flera gånger stipulerar att det är typsnittet Segoe UI som ska användas.

Varför har logotypen godkänts trots att den har fel typsnitt?
– Den här är framtagen att användas i de situationer då det behövs en engelskspråkig logotyp. Och den här är godkänd som den är nu. Den är ännu inte införd i vår grafiska manual, vilket den ska göras. Den ska också komma in där, om du behöver använda den engelskspråkiga versionen är det den här. Vår grafiska manual är ännu inte uppdaterad med den.

Hollsten-Friman säger att hon inte kan svara på fler frågor om typsnitten, då hon inte har den framför sig och hänvisar istället till kommunikationssamordnaren för de frågorna.

Om ni konstaterar att typsnittet behöver justeras, kommer Strax att få pengar igen eller kommer ni att begära att de fixar det gratis?
– Är det något fel som begåtts så ska det naturligtvis ingå i det pris som har varit.

Tycker du inte själv att priset är lite saltat?
– Nej, det tycker jag inte.