Kategorier
Nyheter

Roger Höglund (C) ger €12 000 i bidrag till Mia Hanströms (S) förening ABF för samtal med invandrare

En del organisationer verksamma på Åland har getts ett särskilt privilegium av politikerkåren att få lyfta obegränsade penningbidrag. Bland dem finns Socialdemokraternas förening Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), som rätt nyligen beviljats €12 500 i bidrag av finansminister Roger Höglund (C) för studiecirklar. Pengarna kommer från landskapsregeringens hasardinkomster från casinobolaget PAF i form av ett ”integrationsstöd”.

För bidragspengarna säger ABF att de ska ordna 100 träffar i studiecirklar för invandrare och ålänningar som vill samtala med invandrare. Vad som ska studeras framkommer inte någonstans, varken i projektplan eller i finansminister Höglunds beslut. Det viktiga är enligt ansökan att pengar skjuts till så att ABF kan anställa folk:

”Vi vill också nå åläningar (sic) som inte spontant ställer upp som cirkelledare. Det kräver att ska man få till verksamheten måste en extra resurs tillskapas för rekrytering och samordning. Vi vill med studiecirkeln som bas ordna kreativa och lärande mötesplatser”, skriver ABF i sitt bidragskrav.

Som samarbetspartners har ABF angett föreningarna Medborgarinstitutet och Emmaus – som även de bägge styrs av Ålands Socialdemokrater. Vidare säger ABF att de ska samarbeta med kommunerna. Medborgarinstitutet får stora summor varje år av landskapsregeringen för att ordna kurser i svenska för invandrare och enligt planen ska de ragga deltagare till ABFs studiecirklar under de kurserna.

Den person hos ABF som ska ”coacha cirkelledare” kommer att få €40 i timmen i lön och ska enligt planen jobba 5 timmar i veckan i 60 veckor, för totalt €12 000.

Vidare redovisar föreningen som kostnader €3500 i lokalhyror, €5000 för ”material, arvode kulturarbetare, lokal mm”, €2000 för ”administration, samordning, resor” och €2000 för att spela in en propagandafilm för projektet.

ABFs verksamhetsledare Mia Hanström (S) krävde totalt €25 500 i bidrag för projektet, som de kallar ”Inkludering genom studiecirkel”, men fick nöja sig med hälften från finansminister Höglund. Hanström har byggt upp ett nätverk av klienter på Åland, som genom hennes inflytande inom olika vänsterföreningar får komma i åtnjutande av bidragspengar.

På bilden Roger Höglund, foto: Landskapsregeringen, Mia Hanström infälld, foto: Socialdemokraterna