Kategorier
Nyheter

S-politikerns förening fick €93 500 i bidrag för projekt som leds av hennes dotter

Tjänsteman Kenneth Åkergård på landskapets näringsavdelning beslöt i fredags att fortsätta utbetalningarna av skattebetalarnas pengar till föreningen Skunk, som drivs av den socialdemokratiska politikern Mia Hanström, som även är ordförande för bidragsföreningen Arbetarnas bildningsförbund samt föreningen Feministparaplyet. Hanström leder verksamheten i Skunk via sitt aktiebolag med säte i Kumlinge.

Bidraget på totalt €93 515 beviljades 2015 av Mia Hanströms partikollega i socialdemokraterna, vicelantråd Camilla Gunell, för ett projekt som ska ”använda den unga generationens potential för att göra regionen mer företagsam och konkurrenskraftig”. Projektledare är Mia Hanströms egen dotter Emelie Hanström.

Tjänstemannabeslut 19.1.2018

Enskild föredragning med Camilla Gunell

Skunk budget 2017