Kategorier
Nyheter

S rivstartade valkampanjen i lagtinget: Manade till kamp mot nazister, fascister, kristna

Ålands Socialdemokrater valde en ovanlig plats för att rivstarta sin valkampanj för att få in vice lantråd Camilla Gunell (S) i EU-parlamentet: lagtingets plenum. I en diskussion som skulle ha att göra med Ålands externpolitik valde lagtingsledamoten Sara Kemetter (S) att istället hålla ett brandtal inför EU-valet, som hon kallade ett ”ödesval”.

Kemetter är kampanjchef för Gunell och inledde sitt tal med att kritisera Storbritannien för det kommande EU-utträdet och håna kungadömet genom att kalla det ”Little Britain”.

– En annan fråga som oroar mig kraftigt är att Europa håller på att radikaliseras av högerradikala åsikter och politiska ideologier. Idag röstar 27% av alla väljare på auktoritära politiska högerradikala partier i Europa.

– Idag inom EUs medlemsländer är de högerradikala, auktoritära partierna större än de socialdemokratiska partierna och dubbelt så stora som liberalerna.

Enligt Kemetter präglas politiken i Österrike, Ungern, Italien, Rumänien och Frankrike av ”nazistiska” och ”fascistiska” partier och politiken i Nederländerna, Danmark, Sverige, Polen och Schweiz av ”islamofobiska” partier.

 

Gula västarna i Frankrike inget annat än judehatare
Kemmeter sade också i talarstolen att de grupper som vill bevara Polens, Rumäniens och Bulgariens traditionella kristna värderingar är att betrakta som konservativa fundamentalister. Även de så kallade ”Gula västarna” i Frankrike avfärdades av Kemetter som antisemiter (judehatare).

– Det skrämmer mig att anti-EU-medlemsländerna kommer att få sina kommissionärer i EU-kommissionen och sina domare i revisionsdomstolen, och på det här sättet kunna påverka EUs och Europas utveckling och framtid, sade Kemetter i avslutningen av sitt brandtal.

Vice lantråd Gunell tog genast till orda efter Kemetter för att hylla sin kampanjchefs anförande:

– Det var ett väldigt genomarbetat anförande, som det är viktigt för lagtinget att fundera vidare på!

– Tack vice lantrådet Camilla Gunell! Jag tycker också att det är viktigt att vi i självstyrelsepolitiska nämnden och tillsammans med lagtinget på vår gemensamma strategi diskuterar vilken ödessituation, både vad gäller riksdagsvalet och Svenska Folkpartiet, men också hela EU-valet, avslutade Kemetter.

På bilden: Sara Kemetter, foto: Ålands lagting