Kategorier
Nyheter

Samlar in underskrifter mot diskriminering av friska ovaccinerade på Åland

Medborgargruppen ”Ja till frihet – Nej till covidpass” har börjat samla underskrifter för tre olika listor mot vaccinationstvång på Åland, och vill genom ett medborgarinitiativ förmå lagtinget att lagstifta om åländsk behörighet i fråga om smittskydd, med en önskan om att stoppa de så kallade ”Covid-passen” och dylik diskriminering av friska ovaccinerade på Åland.

Gruppen har på kort tid samlat över 1000 medlemmar och blivit den största åländska rörelsen på sociala medier – med en stark kvinnoprägel.

Medborgarinitiativet organiseras av Irene Mattsson och Anna Ritamäki-Sjöstrand. För att frågan ska kunna tas upp i lagtinget krävs underskrifterna från minst 1000 ålänningar med rösträtt i lagtingsvalet.

”Vi undertecknade i lagtingsval röstberättigade medborgare vill inte ha Covidpass eller liknande diskriminerande smittskyddsåtgärder på Åland. För att stärka självstyrelsens möjligheter att tillgodose ålänningarnas rättigheter önskar vi att Åland ska utnyttja sin självstyrelse optimalt vid tillämpningen av smittskyddsbestämmelserna och vid påverkan på rikets beslutsfattande i de fall riket har behörigheten att fatta beslut om smittskyddsåtgärder på Åland”, står det i motiveringen till medborgarinitiativet.

Initiativtagaren Ritamäki-Sjöstrand säger till Ålands Nyheter att de samlade in runt 80 underskrifter under den första kvällen. Insamlingen ska vara klar senast 30 april. De samlar också in underskrifter på en separat lista från de som inte har rösträtt i lagtingsvalet, men vill stödja initiativet. Insamling av underskrifter sker på torget i Mariehamn varje lördag kl 18, samt genom att cirkulera namnlistorna.

För att lansera insamlingen av underskrifter ordnade gruppen en manifestation i Mariehamn på nyårsdagen. Enligt Ritamäki-Sjöstrand dök ett hundratal personer upp.

”Åland som självstyrt samhälle ska inte behöva splittras kring smittskyddsfrågor utan bli en frizon från osaklig särbehandling på basen av vaccinationsstatus eller annat intrång i grundläggande friheter och rättigheter”, skriver Ritamäki-Sjöstrand och Mattsson i medborgarinitiativet.

Foto: Sissi Uunila