Kategorier
Nyheter

Insändare: Vi från Åländsk Demokrati motsätter oss vaccinationstvång

Ålands Radios hemsida kunde vi läsa följande rubrik: ”ÅHS ämnar ta hård linje kring vaccinkrav på personalen.”

På basen av finsk lagstiftning kommer man att kräva att all personal måste vaccinera sig. Vaccintvång kallas visst det. Det är ingen frihet.

När vaccinationerna inleddes så betonades från högsta ort inom EU att vaccinationerna måste vara frivilliga. Nu har jag inte så stor erfarenhet av vården på Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS), då min erfarenhet främst sträcker sig till några besök på akuten på grund av fallskador i samband med träning. Däremot har jag numera betydligt mer erfarenhet av den portugisiska sjukvården – tyvärr.

Där vet jag att sjukvårdspersonalen rekommenderas att vaccinera sig, men det är frivilligt. Men om de inte vaccinerar sig, så behåller de ändå arbetsplatser. Patienterna testas när de kommer in. Innan snabbtestet är klart så behandlas man som spetälsk. Efter någon dag kommer det negativa PCR-svaret i sjukhus-appen. Jag börjar ha en ganska lång rad av dem nu.

Besöken är begränsade till både antal och längd och besökande måste ha färskt PCR-test. Portugiserna får fyra test gratis per månad via apotek eller Corona-buss. Så det finns möjligheter att hanka sig fram även som ovaccinerad.

All personal bär mask vid patientkontakter. Patienterna bär mask endast när de är utanför rummet, exempelvis vid provtagningar. Om en patient testas positivt, så testas all personal, som varit i kontakt med patienten, men personalen testas inte regelbundet.

Jag utgår ifrån att finsk lagstiftning baserar sig på fakta och vetenskap. Jag gissar att även de portugisiska reglerna baseras på fakta och vetenskap. Men det börjar vara symptomatiskt att experter i olika länder kommer till olika slutsatser när det gäller åtgärder kring Covid-19. Även experter i samma land kan ha olika uppfattningar. Men Portugal väljer i alla fall lite frihet framom obligatorisk vaccinering. I Finland borde det kunna finnas kompromisser, men man väljer att begränsa individens friheter och rättigheter på ett sätt som vi för några år sedan sett som en omöjlighet. Ovaccinerad personal kunde ju testas regelbundet för att öka patientsäkerheten, om man nu tror på den hypotesen.

Vi från Åländsk Demokrati motsätter oss vaccinationstvånget.

Stephan Toivonen