Kategorier
Nyheter

Små fetknoppar: Kraftig ökning av övervikt bland finska barn

Ohälsosamt leverne och brist på föräldraskap drabbar i allt högre utsträckning barnen i Finland. Enligt en rapport som publicerats idag av Institutet för hälsa och välfärd (THL) är hela 27% av pojkarna och 17% av flickorna i åldrarna 2 till 16 överviktiga.

Enligt THLs Päivi Mäki har andelen feta barn blivit dubbelt eller till och med trippelt större under de senaste decennierna – en utveckling som hon skyller på minskande motion och en fullständigt förändrad matkultur med billig snabbmat, stora portioner och ett överflöd av socker- och fettstinna livsmedel.

För Ålands del motsvarar andelen feta och överviktiga det nationella genomsnittet både för pojkar och flickor, enligt de senaste siffrorna från 2018. De tjockaste pojkarna hittades då i Eckerö och Vårdö, medan de tjockaste flickorna bodde i Geta.

Sett till åldersklasser är över hälften av Sunds glopar mellan 13 och 16 år överviktiga och i Eckerö är över hälften av småpojkar mellan 2 och 6 år överviktiga.

– Det finns massor av mat och dryck som innehåller mycket kalorier, men lite näring, säger Mäki till Yle.

Övervikt och fetma har inte bara en koppling till barns fysiska hälsa, utan också det själsliga välmåendet. Ungefär 80% av överviktiga barn fortsätter att vara överviktiga som vuxna.

Som läsaren redan har gissat föreslår THLs Päivi Mäki nu att övervikt bland barn ska motverkas genom att Finlands befolkning bestraffas med högre skatter på livsmedel.

Foto: Artem Beliaikin