Kategorier
Nyheter

Socialdemokrat manipulerade dokument i konsulthärva – ärendet tas till domstol

Mariehamnspolitikerna Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (Ob) har besvärat sig till Ålands förvaltningsdomstol på grund av hur stadens infrastrukturnämnd har gått till väga i turerna kring renovationen av Mariebad.

Holmberg och Axelsson sitter med i nämnden och hade under nämndens möte i augusti lämnat in en reservation mot hur infrastrukturdirektören gjort affärer med konsultbolaget Projektengagemang AB för att utreda badhusets skick. Enligt Holmberg och Axelsson hade direktören inte följt Mariehamns stads upphandlingsregler och dessutom betalat så mycket till konsultbolaget att det hela riskerade att överstiga gränsen för att bli en EU-upphandling, eftersom konsultkostnaderna klättrat till €193 000.

 

Statusbesiktning blev till hel förprojektering
Enligt ledamöterna hade nämnden godkänt konsulttjänster för en statusbesiktning, som infrastrukturdirektören istället gjorde om till en hel förprojektering, till en mycket högre kostnad. Holmberg och Axelsson skrev i sin reservation att de ansåg att de undanhållits information om hur projektet ändrats till att bli mycket dyrare och protesterade mot att fritidspolitikerna i infrastrukturnämnden riskerade att hållas ansvariga för vad de kallar ”grova fel” som begåtts av ansvariga tjänstemän.

 

Ordförande censurerade reservation i efterhand
Men efter att Holmberg och Axelsson lämnat in sin reservation gick infrastrukturnämndens ordförande Jessica ”Jessy” Eckerman (S) in och censurerade den genom att klippa bort delar. Eckerman hade klippt bort den del där konsultkostnaderna på €193 000 framkom, samt där Holmberg och Axelsson framhöll att nämnden undanhållits information om uppdragets förändring och ökade kostnader.

Läs reservationen i originalform

Läs reservationen i censurerad form

Fick inte reservationen rättad
Eckermans tilltag upptäcktes och Holmberg och Axelsson krävde genom ett rättelseyrkande vid nämndens nästa möte i september att reservationen skulle återställas i originalform. Detta vägrade resten av nämnden, med hänvisning till att ”ärendet inte avgjorts i sak”. Dessutom tvingades Holmberg och Axelsson att lämna mötet som jäviga under behandlingen av rättelseyrkandet.

Läs stadsstyrelsens beslut

Ur besväret till Ålands förvaltningsdomstol framkommer det också att nämnden har fuskat med närvarolistorna och antecknat ledamöterna Christina von Hertzen (M) samt Anders Hallbäck (S) som frånvarande under beslutet fast de suttit närvarande.

Anklagar Eckerman för urkundsförfalskning
Holmberg och Axelsson gick därefter ut i media för att berätta att de övervägde att polisanmäla infrastrukturnämnden för censuren, som de menade var frågan om urkundsförfalskning. Ordförande Eckerman svarade i media med hotelser om att det kunde ”sluta riktigt illa” för Holmberg och Axelsson ifall de polisanmälde henne, samt anklagade dem för att ”inte följa de demokratiska spelreglerna”. Enligt henne hade hon redan under mötet nekat Holmberg och Axelsson att lämna in sin reservation. Istället hade de lämnat in den till sekreteraren någon dag efter. Eckerman har också vidhållit att Holmberg och Axelsson var jäviga när deras rättelseyrkande behandlades.

Läs hela stämningen till Ålands förvaltningsdomstol

Ärendet om själva badhuset kommer att fortsätta i stadsstyrelsen. Över 4 miljoner euro av skattebetalarnas pengar står på spel i ärendet, varav €2 746 000 härleds ur konsultrapporten.

 

Bildspel: Konsulternas hissnande kostnadsförslag