Kategorier
Nyheter

Stora konsultarvoden betalas av LR till tidigare pride-bossen för att pyssla med barn

Den egendomliga korrelationen mellan vänsteraktivism och välavlönade konsulttjänster från landskapsregeringens casinoinkomster från PAF har vid det här laget blivit välkänd i det åländska samhället.

En granskning av konsultfakturor till bolaget Udda Kultur & Kommunikation visar att Lina Antman kunnat ta ut över €34 i timmen för att rita med barn. Lina Antman är en av grundarna för pride-föreningen Regnbågsfyren och har tidigare varit journalist för den socialdemokratiska tidningen Nya Åland. Hennes konsulttjänst är som projektledare för ett projekt som landskapsregeringen kallar ”Kreativa Kids” och som har pågått sedan 2018 och totalt fakturerade hon Kulturbyrån över €14 000 bara under 2019 för uppdraget.

Fakturorna som Ålands Nyheter granskats visar att Lina Antman har utnyttjat sin tjänst som projektledare för att anställa sin flickvän Maria Antman, som fakturerat över €40 per ”lektion” med skolbarn i Kumlinge, samt €100 i ”konstnärsarvode” per lektion – totalt nästan €1400 för en vecka.

Maria Antman
Maria Antman, foto: Socialdemokraterna

Maria Antman är politiker för Socialdemokraterna, men har som sin partner också varit ordförande för pride-föreningen Regnbågsfyren. Andra individer som varit aktiva i Regnbågsfyren har också fått uppdrag inom projektet.

Landskapsregeringens kulturchef Jan-Ove Lönnblad nekar till att ägarnas engagemang inom Socialdemokraterna och pride-rörelsen påverkat beslutet att anlita firman Udda Kultur och säger istället att det var Lina Antmans erfarenhet och kompetens som var avgörande.

Hur gick urvalsprocessen till när bolaget Udda valdes för uppdraget?

– Före det anlitade Ålands kulturdelegation Lina Antman i ett pilotprojekt då hon har mångårig erfarenhet av att leda skrivartävlingen i skolorna, ett kulturprojekt som har genomförts som en del av de årligen återkommande litteraturdagarna. Under pilotprojektet Kreativa barn hösten 2018 utbetalades ersättning till projektledarens bolag Udda Kultur.

– År 2019 utannonserades en projektledaruppgift som samlade nio sökanden. Efter anställningsintervjuer (2) ansågs Lina Antman bäst lämpad för uppgiften och är nu anställd av landskapsregeringen under resterande projektperiod som pågår fram till och med 2021. Lön utbetalas enligt arbetsavtal.

Hur motiveras ersättningarna som är över €34 i timmen?

– Under inledande pilotprojekt ersattes projektledaren med 28 euro plus moms per redovisad arbetstimme. Beloppet är uträknat så att det motsvarar cirka löneklass A 23 (med fyra ålderstillägg, som utgångspunkt) plus allmänt lönetillägg plus sociala avgifter / pension. A-löneklasserna tillämpas sedan några år inte längre när det gäller att lönesätta olika landskapstjänster, men de kan fortfarande utgöra goda riktlinjer vid till exepmel anställande av projekt. Vid kulturbyrån har vi sedan länge använt oss av just A23 för olika längre projekt.

Var befinner sig konstverken eller var redovisas resultaten av Maria Antmans konstnärsuppdrag som Kulturbyrån betalat €744 för?

– Maria Antman hoppade in som kidsledare i träningsundervisningen då tidigare överenskommen ledare med kort varsel meddelade förhinder att delta. Ersättningen omfattade deltagande i 10 tillfällen under vecka 3, måndag-fredag klockan 9-11 samt klockan 12-14 dagligen, inklusive lektionsförberedelser samt resor mellan Mariehamn och Kyrkby högstadieskola.

Ålands Nyheter har begärt en redovisning från Kulturbyrån över eventuella reseersättningar som betalats till Lina Antman och Maria Antman.