Kategorier
Nyheter

Insändare: Grova fel om vindkraft

Nyheten om planerna på åländsk vindkraft (Åbo Underrättelser 25.9. 2020) innehöll grova fel. Planerade 500 turbiner påstods motsvara fyra kärnkraftverk eller 45 procent av hela Finlands elproduktion.

Den största havsbaserade vindkraftsparken i dag är Hornsea Project One i England. Den består av 171 st. 7 megawatts enorma Siemensturbiner, installerad effekt alltså 1200 megawatt. Om vi antar att det blåser lika bra runt Åland som i Nordsjön (vilket inte stämmer) skulle 500 turbiner ge en maximal effekt på 3500 megawatt. Detta motsvarar två kärnkraftverk av typ Olkiluoto trean.

Men maximal effekt produceras endast under ett fåtal blåsiga timmar per år. Om man (optimistiskt) räknar med trettio procents verkningsgrad får man en årsmedeleffekt på 1050 megawatt eller lite mera än hälften av Olkiluoto treans medeleffekt. Årsenergin bli cirka 10 terawattimmar. Finlands årliga behov av elektrisk energi är 67,5 terawattimmar. Den åländska havsparken skulle då teoretiskt kunna ge 15 procent av Finlands årsbehov av elektricitet, eller en tredjedel av vad som påstods i ÅU.

Det är inga små grejor det är fråga om. Rotordiametern är 154 meter!

 

Men vad värre är, vid svag vind producerar vindkraften ingenting alls och den gör alltså inte samhället självförsörjande på el, utan beroende av el via kablar någonstans ifrån. Finland har vid svag vind och kyla redan ett effektunderskott på nära 4000 megawatt som importeras från Sverige och Ryssland, och risken för blackout ökar ytterligare när Finland stänger kolkraftverk och Sverige stänger kärnkraftverk och behöver vattenkraften för sig själv.

Ekonomiskt blir det så att det momentana elpriset följer förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Under kalla och vindstilla dygn blir priset tiotals gånger högre än normalt. Eftersom vindkraften inte producerar något då, får vindkraftsägaren ingen nytta av det höga priset. Och vi alla andra får betala och flytta fabrikerna till Kina.

Under blåsiga sommardagar blir elpriset negativt (vilket händer i Tyskland): Vill man bli av med sin vindelektricitet måste man även skicka digitala sedelbuntar till elkonsumenterna.

Jarl Ahlbeck

Teknologie doktor