Sund fick €160 000 av landskapet för brandbil

Kansliminister Nina Fellman (S) beslöt idag att betala ut ett stöd på €159 450 till Sunds kommun för att ersätta 55% av deras kostnad för anskaffning av en brandsläckningsbil. Beslutet om stödet togs 2015 av...