Kategorier
Nyheter

Sverige stoppar Modernas covid-vaccin för unga: Risk för inflammation i hjärtat

Läkemedelsbolaget Modernas vaccin ”Spikevax” mot Covid-19 har stoppats av Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige för alla under 30. Orsaken är risken för biverkningar i form av inflammationer i hjärtmuskeln och hjärtsäcken.

Myokardit respektive prikardit är de medicinska termerna för tillstånden och FHM skriver att risken att drabbas är liten och att symptomen ofta går över av sig själva.

Främst är det pojkar och unga män som drabbas av biverkningarna.

”Nya preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor pekar mot att sambandet framförallt är tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen. Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället, främst inom de två första veckorna”, skriver FHM.

De unga som redan fått en första injektion av Spikevax kommer inte att erbjudas en andra. Totalt handlar det om över 80 000 svenskar.