Kategorier
Nyheter

Terrorister och landsförrädare ska fråntas sina finska medborgarskap

Finlands regering lämnade idag in ett lagförslag till riksdagen för att människor som gjort sig skyldiga till allvarliga brott ska kunna förlora sitt finska medborgarskap. De aktuella brotten är landsförräderi, högförräderi och terrorbrott som riktat sig mot Finlands intressen. Dock gäller lagförslaget endast förbrytare som redan har medborgarskap i en annan stat samt tillräckligt starka band till den.

Även infödda finska medborgare ska kunna förlora sina medborgarskap enligt lagförslaget. Personernas barn kan dock aldrig förlora sina finska medborgarskap.

Läs hela lagförslaget