Kategorier
Nyheter

Thörnroos har utsett kommittéer för att ”ställa om” det åländska samhället till vänsterideologin Agenda 2030

I socialistiska samhällen styrs ekonomin av politiskt tillsatta kommittéer istället för av självständiga aktörer på en fri marknad. Så också på Åland. Lantråd Veronica Thörnroos (C) tillsatte idag tre kommittéer, bestående av politiker och särskilt utvalda företagsledare och personer inom banksektorn för att styra den åländska ekonomin politiskt.

Thörnroos kallar åtgärden för ”idéutveckling”, men att det är en utökad politisk styrning av samhället framgår tydligt ur beslutet, närmare bestämt enligt vänsterideologin Agenda 2030:

— Förslagen bör stå i överensstämmelse med Utvecklings- och hållbarhetsagendans vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” och beakta de sju övergripande strategiska målen, står det i beslutet.

Lantrådet hänvisar till den ekonomiska krisen, pandemin av det kinesiska viruset Covid-19, samt en påstådd ”klimatkatastrof”.

I den första kommittén sitter:

– Magnus Lundberg
– Caroline Lepistö
– Nils Lampi
– Carita Weiss

I den andra kommittén sitter:

Ingrid Zetterman (L)
– Wille Valve (M)
– Jesper Josefsson (C)
– Liz Mattsson (C)
– Simon Påvals (L)
– Jessy Eckerman (S)
– Simon Holmström (HI)
– Christian Wikström (Obs)

I den tredje kommittén sitter:

Victoria Sundberg
– Ronny Eriksson
– Mikael Kraft
– Jenny Björklund

Thörnroos tillsatte också en kommitté för att ”koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål”, vilket är landskapsregeringens version av Agenda 2030.

På bilden: Veronica Thörnroos, foto: landskapsregeringen