Kategorier
Nyheter

Tre av Finlands värsta pederaster dömda – drogade och våldtog pojkar inför kamera

Södra Österbottens tingsrätt har dömt tre finska män i en av landets värsta pederastligor. Den 59-årige ledaren för ligan var en utövare av satanism och ungdomsledare inom Evangelisk-lutherska församlingen. Tillsammans med sina kumpaner lockade han unga pojkar till sitt hus, där offren blev neddrogade, våldtagna och förnedrade inför kamera och publik.

DOKUMENT

Södra Österbottens tingsrätt R 19/1421

Åklagaren krävde straff för ett flertal fall av sexuellt utnyttjande av barn samt för grov våldtäkt av ett barn. Ledaren Visa Matti Martilla hade lockat minderåriga pojkar till sin bostad, gett dem droger och alkohol, för att sedan spela in filmer och direktsända video när han och hans kumpaner Jussi Petri Brännbacka och Jussi Mikael Salo begick förnedrande sexuella övergrepp på dem – även när de låg medvetslösa av alkohol och droger.

Det yngsta offret var 8 år gammalt och det äldsta offret 14.

Martilla hade enligt åklagaren också distribuerat barnpornografi via internet till minst 17 personer under 15 olika tillfällen. Polisen beslagtog enorma mängder barnpornografi från Martillas dator, telefon och digitala minnen. Totalt hittade polisen tusentals bilder och flera hundra timmar videomaterial med barnpornografi – inklusive extremt grovt material.

 

Övergrepp pågick i upp till 10 timmar

En fjortonårig pojke blev 2014 neddrogad och våldtagen av Martilla, som dessutom fotograferade och filmade våldtäkten.

Martilla, Brännbacka och Salo hade tillsammans utsatt en fjortonårig pojke för förnedrande sexuella övergrepp och våldtäkter som de spelade in på video och dessutom sände live över internet till andra pederaster. Övergreppen skedde vid upprepade tillfällen under 2014, en del övergrepp pågick i upp till 10 timmar.

Stora mängder barnpornografi beslagtogs på en hårddisk som tillhörde Brännbacka, inklusive material med deras offer. Totalt hade åklagaren 16 åtalspunkter mot de tre pederasterna.

 

Ledaren erkände delvis

Martilla erkände till flera fall av sexuellt utnyttjande av barn, men nekade till att offret skulle ha varit berusat eller medvetslöst eller att han hade samlag med offret. Han nekade till anklagelserna om grov våldtäkt och hävdade att han inte haft samlag med pojken och att pojken inte varit i ett hjälplöst tillstånd, samt att gärningen inte varit förödmjukande.

Enligt åklagaren hade Martilla gett metamfetamin till sina offer, men Martilla hävdade att det bara var vitaminer. Han nekade också till att ha direktsänt övergreppen via internet.

Brännbacka nekade till alla anklagelser och hävdade att han inte känt till att pojken var ett barn. Han hävdade också att han hade ett giltigt skäl till att ha barnpornografin i sin ägo. Bland materialet fanns också barnpornografi av den värsta sorten enligt polisens klassificering.

Salo erkände sexuellt övergrepp mot barn, men nekade till att det skulle ha varit grovt.

 

Penningbelöning erbjuds för att döda pederast

Tingsrätten konstaterade att det barnpornografiska materialet som beslagtogs av Martilla var exceptionellt i sin omfattning och hade samlats i över 10 år. Totalt hittade polisen över 400 timmar barnpornografi och nästan 700 filmer med barnpornografi av den värsta sorten enligt polisens klassificering. Martilla hävdade att Centralkriminalpolisen överdrev i sin analys av materialet och beklagade sig över att han blivit utsatt för trakasserier och fått anonyma hot efter sitt gripande. Bland annat har ett pris satt på hans huvud via nätverket TOR, där personer erbjuder penningbelöning för den som tar honom av daga.

 

Ägnade sig åt tillbedjan av Satan

Martilla hade skaffat sina offer genom att låta unga pojkar arbeta på hans gård mot betalning och sedan bjuda dem att komma på besök på kvällen för att få öl och tobak, för att sedan bli neddrogade och utsatta för övergreppen.

En person som sedan grundskolan blivit ”groomad” av Martilla och sedan under resten av uppväxten blivit utsatt för sexuella övergrepp av honom i utbyte mot droger var kallad att vittna. Han berättade att Martilla började ge honom alkohol och droger i årskurs 5-6 och att Martilla ägnat sig åt omfattande pedofili, nazism och tillbedjan av Satan. Ur beslagtagna konversationer framkom det också att Martilla försökte övertyga sina offer att tillbe Satan, skada andra barn och ta del av den extrema barnpornografi han erbjöd.

En film som beslagtagits från Martilla presenterades för tingsrätten, där ett barn ser ut att bli förgiftat för att offras i en satanistisk ritual. Tingsrätten ansåg inte att filmen var tillräckligt grov för att vara brottslig.

 

Krävde strafflindring

Martilla krävde att han skulle få strafflindring på grund av den omfattande negativa publicitet han lidit i finsk media. Tingsrätten ansåg att han kunde ha tänkt på det före han begick sina brott och gav ingen lindring. Däremot drog tingsrätten av ett par år från hans straff som belöning för att han tidigare utsatt ett barn för grovt sexuellt utnyttjande.

Visa Matti Martilla dömdes således för grov våldtäkt, flera fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn, flera fall av sexuellt utnyttjande av barn, flera fall av tvingande till sexuell handling och flera fall av spridning av barnpornografi. På grund av brister inom finsk lagstiftning kunde tingsrätten inte tilldöma Martilla ett rättvist dödsstraff och han dömdes istället till endast 7 år och 10 månaders fängelse.

Jussi Petri Brännbacka krävde också strafflindring för den negativa publicitet han lidit i media. Han fick samma svar från tingsrätten som Martilla. Han dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn och innehav av barnpornografi till endast 4 års fängelse.

Jussi Mikael Salo fick den lindrigaste domen och klarade sig undan med endast 14 månaders villkorligt fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Han är således försatt på fri fot.

De tre pederasterna ska också ersätta sina offer sammanlagt €44 000 i skadestånd för deras lidande. Domen har inte vunnit laga kraft. Åklagare Jaana Nyrhinen har sagt att hon överväger att överklaga domen för att få strängare straff.

På bilden: Visa Martilla