Kategorier
Nyheter

Turismens betydelse undersöks för €54 000

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt idag att använda €37 800 av skattebetalarnas pengar till att bekosta en undersökning av turismens betydelse för samhällsekonomin. Undersökningen kommer att genomföras i år av ÅSUB och föreningen Visit Åland kommer att vara delaktig som partner. Johan Flink på ÅSUB kommer att ansvara för undersökningen, som blir den sjätte av sin sort sedan 1994.

Förutom uppgifter från företag i branschen kommer undersökningen även att göra en så kallad hushållsenkät för att få statistik över besökare som bor hos vänner och släkt på Åland och deras betydelse för besöksnäringen.

Undersökningen kommer att bestå av 1500 intervjuer, 800 hushållsenkäter, fem veckors analys av uppgifterna, 250 företagsenkäter, två veckors kodning, två veckors databasarbete, en ”modellanalys” och fem veckors rapportskrivning – till en sammanlagd kostnad av €54 000.

ÅSUBs kostnad för undersökningens upplägg, genomförande och avrapportering beräknas kosta drygt €16 000, medan landskapsregeringens kostnad beräknas till knappt €38 000.

Enskild föredragning med Camilla Gunell