Turismsektorn förlorar €10 miljarder på undantagstillståndet – restaurangerna får dela på €183 miljoner i stöd Stödet är utformat av regeringen för att missgynna säsongsrestauranger

Logga in