Kategorier
Nyheter

Turismsektorn förlorar €10 miljarder på undantagstillståndet – restaurangerna får dela på €183 miljoner i stöd

PLANEKONOMI Finlands regering har idag beslutat om bidrag till landets restauranger för att ”gottgöra” för de negativa ekonomiska följderna av regeringens undantagstillstånd.

– Coronakrisen har haft påfallande stora konsekvenser för restaurang- och kaféföretagarnas affärsverksamhet, och de stödformer som hittills har tillämpats och andra åtgärder som har beretts för att lindra konsekvenserna räcker inte till för att uppfylla de villkor som riksdagen ställt. Därför har vi berett en stödmodell för restaurangbranschen, säger arbetsminister Tuula Haatainen (S).

Följande utgör stöden för att få restaurangerna att återanställa personal:

– Restauranger får €1000 i bidrag per anställd i utbyte mot att betala sammanlagt minst €2500 till den anställde under de tre första månaderna efter att undantagstillståndet upphävts.

– En restaurang kan få bidrag för maximalt 800 heltidsanställda eller €800 000, ifall restaurangen haft så många anställda före undantagstillståndet.

– Stödet måste ansökas från NTM-centralerna.

Följande utgör stöden för att gottgöra för undantagstillståndet:

– En ”skälig gottgörelse” lovas för restaurangernas fasta löpande kostnader under undantagstillståndet.

– Beloppet fastställs enligt hur mycket försäljningen minskat i april, jämfört med i januari-februari och som mest 15% av de fasta löpande kostnaderna.

– Som mest kan en restaurang plundra €500 000 i bidrag.

– Stora restauranger, som sålt för över €1 miljon i januari-februari får endast 5% av fasta löpande kostnader i bidrag och endast på den delen av försäljningen som överstigit €1 miljon.

– Från stödet dras av eventuella andra stöd för Covid-19 som restaurangerna redan fått.

Regeringen beräknar att stöden totalt kommer att kosta staten €123 miljoner, varav €83 miljoner är för de fasta kostnaderna och €40 miljoner är för att sponsra anställningarna av 40 000 arbetstagare inom restaurang.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström gick strax efter beslutet ut med ett pressmeddelande där han hyllade stödet och passade på att försöka ta åt sig äran för det:

– Det här är något jag arbetat aktivt för! 

Idag rapporterar finska medier också att arbets- och näringsministeriet förutspår att Finlands turismsektor kommer att förlora €9,8 till €10,9 miljarder euro på undantagstillståndet, beroende på när det hävs. Internationell turism beräknas minska med 70% jämfört med 2019 och den inhemska turismen med hälften. Stöden till restaurangerna utgör således runt 1,23% av turismsektorns förluster.

På Åland kommer stöden inte att göra mycket nytta för restaurangerna, som är småskaliga och dessutom säsongsberoende. Finlands regering har specifikt utformat stödet för att missgynna restauranger som har sin huvudsakliga inkomst under sommarmånaderna.

Totalt verkar runt 29 000 företag i den finska turismsektorn, med 140 000 anställda.