Kategorier
Nyheter

Tyst revolution i Finland: Domstolarna ska göras oberoende

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) kräver att nämndemännen i tingsrätterna ska tillsättas av domstolsverket istället för som idag av kommunpolitiker. Detta skriver Justitieministeriet i ett pressmeddelande, och uppger att syftet är att göra de finska domstolarna oberoende.

– För närvarande är det politiker som väljer en del av domarna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Det behöver byggas en ännu starkare mur mellan rättsväsendet och politiken genom att valet av nämndemännen, det vill säga lekmannadomarna, flyttas bort från kommunfullmäktige. 

– I en rättsstat bör allmänheten i alla situationer kunna lita på att rättsväsendet är oberoende. Detta är ett missförhållande som behöver rättas till. Modellen för utnämnande av nämndemän kan ändras efter att det nya domstolsverket inrättats. I fortsättningen skulle domstolsverket och tingsrätterna kunna svara för att rekrytera och utnämna nämndemännen. Så här kan vi slopa kopplingen mellan nämndemännen och de politiska partierna, sade minister Häkkänen i ett tal för Finlands advokatförbund.

– Den här ändringen skulle stärka nämndemännens och rättsväsendets oberoende, som förutsätts enligt grundlagen. De lagändringar som krävs kan göras under nästa valperiod. Den nya modellen för val av nämndemän kan tas i bruk när de nuvarande nämndemännens mandatperiod löper ut.

Systemet med politiskt tillsatta nämndemän i Finland har enligt Justitieministeriet tidigare kritiserats av riksdagens justitieombudsman och Europarådets antikorruptionsråd Greco.

Foto: Laura Kotila, statsrådets kansli