Kategorier
Nyheter

Utomnordiska män grovt överrepresenterade i våldtäkter på Åland

Utomnordiska män är grovt överrepresenterade som dömda gärningsmän i åtal för våldtäkt på Åland. Detta visar en undersökning som Ålands Nyheter gjort utav samtliga våldtäktsrättegångar i Ålands tingsrätt sedan 10 år tillbaka. Enligt ÅSUBs färskaste statistik från 2016 består Ålands befolkning till 65% av ålänningar, 19% finländare, 9% svenskar och 7% av annat ursprung. Som dömda räknar vi i artikeln de som åtalats för våldtäkt eller våldtäktsförsök och därav fällts för antingen våldtäkt, våldtäktsförsök, tvingande till samlag, sexuellt utnyttjande, sexuellt antastande eller sexuellt utnyttjande av barn. Våldtäkter som skett på färjor är ej inkluderade i diagrammen.

8 gånger mer benägna att våldta än åländska män

Trots att mindre än var fjortonde person bosatt på Åland har sitt ursprung utanför Norden, utgör män från dessa länder 38% av dömda i våldtäktsrättegångar de senaste 10 åren. Det betyder att utomnordiska män på Åland är 8 gånger mer benägna att våldta än åländska män. Ålänningar utgör 65% av befolkningen, men åländska gärningsmän utgjorde ändå bara 44% av de dömda, det vill säga en underrepresentation på 32%.

Finska och svenska gärningsmäns andel av de dömda motsvarade någorlunda mängden finländare och svenskar bosatta på Åland. Finländare utgjorde 13% av dömda våldtäktsmän och svenskar utgjorde 6%.

Utomnordiska män bakom alla färjvåldtäkter

Inkluderar man åtal som lagts ned eller där den åtalade friats i brist på bevis utgör utomnordiska män nästan hälften av de åtalade och åländska män 37%. Det betyder att en utomnordisk man löper mer än 10 gånger högre risk att åtalas för våldtäkt än en åländsk man.

Samtliga våldtäkter på färjor som lett till åtal i Ålands tingsrätt har skett av utomnordiska män på Viking Lines fartyg, däribland ett fall där två tyska män försökte gruppvåldta en kvinna ombord M/S Amorella. Våldtäkterna ombord Viking Lines fartyg präglas också av ett mer brutalt förfarande än våldtäkterna på land.

En tredjedel av åtalen gällde överfallsvåldtäkter

I 38% av våldtäktsåtal där gärningsplats kunnat utläsas ur åtalet skedde brottet i en privat bostad, i 31% av fallen i allmän lokal såsom hotell och evenemang och i 31% av fallen i form av överfallsvåldtäkter på gator i Mariehamn.

Villkorligt fängelse vanligaste straffet

Tingsrätten har de senaste 10 åren dömt ålänningar, finländare, svenskar, perser, thailändare, tyskar, turkar, ester och araber för våldtäkt eller den lindrigare domen sexuellt utnyttjande. Detta gäller brott på land och till sjöss. 73% av de som rätten fann skyldiga dömdes till villkorligt fängelse, 11% till ovillkorligt fängelse och 16% fick inget fängelsestraff. De som lämnades ostraffade var i samtliga fall män som rätten räknade som såpass mentalt störda att de var ur sina sinnes bruk. Totalt åtalades 27 män, varav 16 dömdes.

Rättelse: Det fanns en mindre felaktighet i siffrorna om straffpåföljd som har rättats.