Kategorier
Nyheter

Silvia Modig (V): ”Den som har sex för karriärens skull ska räknas som våldtäktsoffer”

Efter att knappt 80 riksdagsledamöter lämnat in en lagmotion för en så kallad samtyckeslag för att alla finska samlag som ej bokförs ska räknas som våldtäkt, bjöd Yle Vega in flera utav undertecknarna till en debatt i måndags. Svenska folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet närvarade tillsammans med Vänsterförbundets Silvia Modig, Samlingspartiets Kimmo Sasi samt tingsdomare Nina Immonen.

Lagkravet går ut på att alla samlag i Finland ska räknas som våldtäkt ifall den eller de anklagade ej kan presentera bevis på att samlaget skett frivilligt, såsom en videoinspelning eller ett intyg från en legitimerad tillsyningsman som bevittnat det fullständiga samlaget eller vittnesmål från ett eller flera vittnen som bevittnat det fullständiga samlaget och kan intyga att det skett frivilligt.

 

Eva Biaudet obekant med grunderna i Finlands rättssystem

Biaudet, som var andra undertecknare för lagmotionen, framförde åter sin åsikt om att hon anser det problematiskt att det inte går att döma personer för brott utan bevis eller en trovärdig berättelse från ett brottsoffer. I Yle Vegas program sa Biaudet: ”Jag tycker att strafflagen länge har vilat väldigt mycket på att det är offret som blir tvunget att visa att brottet har skett. Det är ganska problematiskt.” Ålands Nyheter noterar att det i Finlands rättssystem är åklagaren som ska visa att ett brott har skett, inte brottsoffret.

Både Biaudet och Vänsterförbundets Silvia Modig framförde åsikten att det är ett problem att personer som anmäler en våldtäkt behöver gå genom en rättsprocess för att få den anklagade fälld. Samlingspartiets Kimmo Sasi hävdade motsatsen och menade att den nya bokföringslagen för finska samlag kommer att vara skadligare för brottsoffer.

 

”Förlamade av skräcken för att gå miste om karriären”

Silvia Modig framförde som exempel på den nya lagens användningsområden i synnerhet de fall där personer har samlag eftersom de är ”förlamade av skräcken av att gå miste om sin karriär.” Med den nya samtyckeslagen vill undertecknarna göra det enklare för finländare som har samlag för karriärens skull att senare kunna anmäla våldtäkt och kunna få sin samlagspartner straffad ifall inget verifikat upprättats.

På bilderna: Silvia Modig (V) tillsammans med andra politiker