Kategorier
Nyheter

Utrotningen av ålänningarna fortsätter

Ålänningarna fortsätter att utrotas som folkgrupp på grund av att åländska kvinnor inte skaffar barn. Detta visar färska siffror från Ålands statistikbyrå ÅSUB. För att en familj eller folkgrupp ska kunna fortsätta existera krävs det att kvinnorna i genomsnitt föder fler än en dotter var. På Åland har kvinnorna sedan 30 år tillbaka inte gjort det, utan stadigt legat på mindre än en dotter var i genomsnitt.

 

Kollaps i barnafödandet hos kvinnor under 30
Enligt ÅSUB föddes 142 flickor på Åland 2017, vilket innebär att utav 1000 åländska kvinnor kommer 827 att föda en dotter, vilket är något mindre än 2016. Den låga nativiteten är den allvarligaste krisen som drabbat Åland under modern tid. Under 1990-talet minskade barnafödandet dramatiskt bland åländska kvinnor under 30, något som Åland fortfarande inte återhämtat sig ifrån. ÅSUB har spårat det minskande barnafödandet tillbaka till början av 1950-talet. Födslotalen återhämtade sig något i slutet av 1980-talet för att därefter kollapsa till nuvarande nivå, som är bara hälften av nivån under 1950-talet.

 

Ålänningarna riskerar utrotning
En fortsättning av trenden innebär att ålänningarna blir utplånade som folk för evigt. Även ifall trenden vänds av kommande generationers kvinnor kommer det att ta lång tid innan folkmängden kan återhämta sig, såvida barnafödandet inte ökar dramatiskt.

1000 färre ålänningar redan 2040
Antalet bofasta på Åland har ändå ökat i modern tid, på grund av invandring och på grund av att människor lever längre. Enligt ÅSUBs prognos kommer mängden ålänningar att ha minskat med nästan 1000 personer 2040, varav halva minskningen är bland unga i åldrarna 0-14 år. Andelen ålänningar över 65 år beräknas öka från 21% till 31% av befolkningen och mängden invandrare beräknas öka med 4500. 

Bild: Le Temps av Ulpiano Checa, tidigt 1900-tal