Kategorier
Nyheter

Varje asylsökare kostar staten lika mycket som tre finländare

Finlands regering föreslår i sin budget att 193 miljoner euro av skattebetalarnas pengar ska gå till Inrikesministeriets kostnader för asylmottagning under 2019. Inrikesministeriet uppskattar att cirka 4000 människor kommer att söka asyl i Finland under 2019, vilket ligger på samma nivå som 2018.

Kari Kananen på Inrikesministeriet berättar för Ålands Nyheter att budgetposten på 193 miljoner kommer att betala inkvartering, lön, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolktjänster, översättningstjänster, arbetsverksamhet och studieverksamhet för cirka 10 000 asylsökande under Inrikesministeriets ansvar.

-Tjänsterna kostar ungefär €50 per dag och person, säger Kananen.

I genomsnitt kostar en asylsökande skattebetalarna €19 300 per år, vilket är en minskning mot tidigare års €22 000 per person. Till detta tillkommer kostnader för rättshjälp och besvärsbehandlingar i asylärenden i förvaltningsdomstolarna.

För motsvarande tjänster som riktar sig till finländare föreslår regeringen drygt 33 miljarder euro i budgeten för 2019, eller drygt €6000 per Finländare. Detta motsvarar €16,50 per dag och person. Varje finsk man, kvinna och finskt barn betalar i genomsnitt €26 euro i statlig skatt per dag, eller €9582 per år.