Kategorier
Nyheter

Vart har pengarna tagit vägen? Tjänstemän vägrar säga vad som hänt med €100 000 i bidrag

De ansvariga tjänstemännen i Mariehamns stad vill inte lämna ut sina redovisningar eller svara på frågor från Ålands Nyheter om Medborgarinstitutets (Medis) invandrarprojekt Flex-in, som hittills fått €342 000 i bidrag av landskapsregeringen och EU utav en budget på €634 000 för fyra år som godkändes 2015.

Projektet är en digital språkkurs i svenska för invandrare, som enligt Medborgarinstitutet är speciellt anpassad efter det åländska samhället och särart. Ålands Nyheter har bett om att få ta del av kursens material, vilket Mariehamns stad vägrat. Inte heller vill de ansvariga tjänstemännen berätta hur många personer som deltagit i kurserna eller hur resultatet har varit för de som gjort kursen. Enligt Mariehamns bokslut från 2015 ska kursen ges till maximalt 20 deltagare per läsår.

 

Kurs kostade €94 000 för ett halvår

Bidragen betalas av landskapsregeringen och Europeiska Socialfonden enligt ett så kallat ”schablonförfarande.” Det innebär att projektet får 100% av sina personalkostnader betalda och sedan ett ”schablon”-bidrag för att täcka övriga kostnader, som helt enkelt räknas ut som 40% av personalkostnaderna. För att få sina bidrag behöver Mariehamns stad endast redovisa sina personalkostnader för projektet.

Ålands Nyheter har tagit del av en delredovisning som Mariehamns stad lämnat in till landskapsregeringen för perioden 1.9.2017 till 28.2.2018 där det framkommer att projektet på ett halvår haft €67 000 i personalkostnader och därför fått €67 000 i bidrag och ytterligare €27 000 i schablonersättning, vilket totalt blivit knappt €94 000 i bidrag. Enligt Näringsavdelning, som handlägger bidragsutbetalningarna har Medis haft 4 personer anställda med månadslön för projektet Flex-in.

Totalt har Mariehamns stad lämnat in 5 redovisningar för projektet Flex-in och fått sammanlagt €247 000 i bidrag för personalkostnader och knappt €100 000 i schablonersättning. Hälften av pengarna har kommit från landskapsregeringen och hälften från Europeiska Socialfonden.

 

Medborgarinstitutet svarar inte på frågor

Eftersom det endast är personalkostnaderna som redovisas för LR och EU har Ålands Nyheter kontaktat olika instanser inom Mariehamns stad för att ta reda på vilka övriga kostnader som dessa €100 000 har betalat och vad som händer med ett eventuellt överskott, samt begära ut redovisningar för dessa övriga kostnader.

Registratorn för Mariehamns stad mottog vår förfrågan, men har därefter inte svarat. Ålands Nyheter har skickat förfrågan till Medborgarinstitutet flera gånger utan att få något svar, bland andra till institutets rektor, den socialdemokratiske politikern Siv Ekström. Inte heller hon har svarat på Ålands Nyheters förfrågan.

 

Bildningschefen vill inte svara om kostnader

Kjell Nilsson är chef för bildningssektorn i Mariehamn och har åtminstone svarat initialt. Han vill inte låta Ålands Nyheter ta del av kursmaterialet, utan hänvisar till att man måste anmäla sig till kursen som deltagare för höstterminen – vilket i så fall skulle innebära att en person i behov av kursen riskerar att bli av med sin studieplats.

Nilsson vill inte avslöja kursens deltagarantal utan hänvisar till en framtida redovisning efter att projektet avslutats. Han säger att Medborgarinstitutet inte gör något överskott på sina projekt och att bidragen för övriga kostnader gått till saker som hyra, kopior, läromedel, material, böcker och övrigt skolmaterial. Nilsson vill inte ge någon redovisning över de övriga kostnaderna, utan hänvisar till en framtida slutredovisning. Han vill inte heller ge någon uppskattning i runda slängar över vilka kostnader projektet haft för hyresutgifter eller böcker. Därefter är det locket på och Nilsson svarar inte på ytterligare frågor, utan svarar bara att de ”registreras som inkommande begäran”. Detta var för en månad sedan och fortfarande har inga svar kommit.

 

Fuskade tidigare med uppsvällda personalkostnader

Medborgarinstitutet har tidigare prickats av landskapsrevisionen för sina invandrarprojekt. Projektet Integration.ax drevs av institutet och fick €370 000 i bidrag av landskapsregeringen och Europeiska Socialfonden. Landskapsrevisionen upptäckte att Medborgarinstitutet redovisat en felaktig lön på ca €90 i timmen för en anställd i det projektet, redovisat en felaktig möteskostnad på knappt €600 samt betalat över €1300 för en persons deltagande i möten, trots att det inte fanns någon skälig motivering till varför personen skulle vara närvarande.