Kategorier
Nyheter

Vinsterna sjönk kraftigt hos åländska företag under 2018

Vinsterna i de åländska bolagen sjönk med 34% under 2018, från totalt €132 miljoner till €88 miljoner. De sammanlagda rörelseintäkterna för de åländska firmorna som ingår i undersökningen slutade på €2,2 miljarder. Detta visar siffror som Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) publicerar idag. 

Utav de pengarna gick hela 96% till rörelsekostnaderna. I genomsnitt 20% av företagens inkomster går till att betala lön för anställda, medan knappt hälften av intäkterna gick till att betala för material och tjänster. Småföretag med omsättning under €20 000 och enskilda näringsidkare har utelämnats ur undersökningen.

Det sämsta man kan göra som företagare är att bedriva verksamhet inom restaurang eller hotell, som har lägst lönsamhet. Det smartaste man kan göra är att sälja tjänster till andra företag eller bedriva verksamhet inom tillverkningsindustrin, som tjänar bäst.

Sjöfarten stod för 35% av den totala omsättningen på €2,2 miljarder bland företagen som undersöktes. Näst störst var byggbranschen, som stod för knappa 18%. Detaljhandeln stod för närmare 12%. Partihandeln och hotell- och restaurang var jämnstora, med 6,8 respektive 7%.

ÅSUB konstaterar en stor variation i omsättningen för byggbranschen från år till år. De 10 största byggbolagen stod för hälften av den totala omsättningen.

Partihandelns personal är inte lika effektiva på jobbet som resten av ålänningarna inom privat sektor och branschen har låg försäljning på många anställda. Av de 83 partihandlare som undersöktes stod de fem största för två tredjedelar av försäljningen – men bara 7% av vinsten. Inom detaljhandeln stod de fem största bolagen för drygt hälften av försäljningen och kammade hem 43% av vinsten.

2018 var den första gången på 8 år som omsättningen minskade för hotell- och restaurangbranschen. Även deras personal är ineffektiv i att dra in stålar i jämförelse med andra branscher, samtidigt som personalkostnaderna utgör 36% av utgifterna. De fem största i branschen stod för två femtedelar av försäljningen.

Branschen företagstjänster hade intäkter på €148 miljoner  under 2018. Utav de pengarna gick €60 miljoner till material och tjänster och €53 miljoner till personalkostnader.