Kategorier
Nyheter

Visit Ålands tidigare partner dras med obetalda räkningar till hotell

Bolaget Celeste AB, även kallat Citytravel, som i våras begärdes i konkurs av styrelseordförande Anders Rundberg har fortfarande obetalda räkningar till ett hotell på Åland – detta enligt ett protokoll från landskapsregeringens enhet för rättsliga frågor. Hotellet yrkade på ersättning på drygt €3100 för obetalda räkningar för bokningar Celeste gjort. Kansliminister Nina Fellman (S) avslog ansökan med hänvisning till att näringsidkare inte omfattas av konsumentskyddet i lagen om resebyrårörelse.

Före konkursen hade Celeste ett avtal med Visit Åland där bolaget subventionerades via provision som medlemsföretag ålades betala till Celeste för att kunna vara bokningsbara via Visit Ålands hemsida. Två veckor före Celeste begärdes i konkurs förde Visit Åland över sitt kontrakt till Celestes VD Gunilla Karlssons nybildade företag Åland Travel AB, vilket fortfarande sköter Visit Ålands bokningssystem samt tar emot provision från Visit Ålands medlemsföretag. Åland Travel AB är inhyst i Visit Ålands lokaler.

Celeste AB hade i sina senaste två bokslut försäljning för knappa 3 miljoner euro samt 7 anställda. 2014 gjorde bolaget ett resultat på €373 000, som 2015 år vändes till €-199 000.

Enskild föredragning regeringskansliet 13.09.2017

Visit Åland byter administratör av Citybreak

Bokslutsinformation Celeste AB