Kategorier
Nyheter

Leader Ålands Kristian Packalén vägledde Kökar kommun i fusk med EU-bidrag

Ålands Nyheter har tagit del av ett protokoll från Kökar kommuns näringsnämnd daterat april i år där det beskrivs hur Leader Ålands ordförande Kristian Packalén uppmanar kommunen att fuska för att kunna få Leaders bidragspengar. Packalén berömmer kommunens politiker för flitigt bidragssökande och ger rekommendationer om hur de ska gå till väga för att kunna kanalisera Leader-pengar ämnade för en ”levande landsbygd” till att bygga ett nytt kommunkansli. Enligt protokollet har Packalén rekommenderat att Kökar kommun låter en företagarförening vara projektägare och att kommunen i hemlighet finansierar projektet genom att ge verksamhetsbidrag till företagarföreningen.

Enligt protokollet skriver Packalén:

”Ni är absolut den mest framåtsträvande kommunen, på hela Åland! ESIN hus projektet – skulle vara bra om det inte (officiellt) är kommunalt medfinansierat i pengar. Tror du företagarföreningen kan vara projektägare till underprojektet? Och sen kanske få lite verksamhetsbidrag från kommunen istället?”

Kristian Packalén arbetar även som ”skärgårdsutvecklare” för föreningen Företagsam Skärgård, som bildats av politiker i skärgårdskommunerna. Ålands Nyheter har tidigare skrivit om hur Företagsam Skärgård 2017 fick €382 000 i bidrag av landskapsregeringen och EU för projektet ”Skärgårdsakademin” som går ut på att lära skärgårdsföretagare att använda Facebook, Excel och ”internetuppkopplade apparater”.

Kökar näringsnämnd protokoll 3/2017