Kategorier
Nyheter

Fusk med bidragspengar i Medis språkprogram för inflyttade

Från 2007 har Medborgarinstitutet i Mariehamn tagit emot skattemedel från landskapsregeringen och EU för projekten Integration.ax, Integration.ax II samt Flex-in, alla med syfte att lära utlänningar svenska på olika nivåer. Medis har sammanlagt mottagit €1 104 447 för dessa kurser, samt mottar från landskapsregeringen år 2017 ytterligare €480 000 för att ordna kurser i svenska för inflyttade, […]