Kategorier
Nyheter

Fusk med bidragspengar i Medis språkprogram för inflyttade

Från 2007 har Medborgarinstitutet i Mariehamn tagit emot skattemedel från landskapsregeringen och EU för projekten Integration.ax, Integration.ax II samt Flex-in, alla med syfte att lära utlänningar svenska på olika nivåer.

Medis har sammanlagt mottagit €1 104 447 för dessa kurser, samt mottar från landskapsregeringen år 2017 ytterligare €480 000 för att ordna kurser i svenska för inflyttade, €130 000 för svenska för kvotflyktingar, €90 000 för svenska för personer med kort eller ingen skolgång samt €60 000 för ”språkcoaching” på arbetsplatser och för att utbilda inflyttade personer utan arbete – sammanlagt €760 000 om året.

Timlön på €87,64

Landskapsrevisionen gjorde under 2013 en revidering av projektet Integration.ax, som mottagit €369 365 i skattefinansierat stöd och upptäckte oegentlighter i projektets kostnader. En timlön hade felaktigt satts till €87,64 och en felaktig möteskostnad på €572 hade införts. Vidare kunde revisorerna inte hitta någon skälig motivering till en anställds medverkan i ledningsmöten och dennes möteskostnad på €1361. Projektledare för Integration.ax var Maria Christensen, projektledare för det nya projektet Integration.ax II är Tina Sjövall.

Projektledare för Flex-In är Maria Sommarström som tillsammans med två andra anställda skapar kursmaterial i svenska att användas över internet via läsplattor. Det praktiska arbetet har bland annat gått ut på att besöka Skördefesten samt att vänta på att tiden ska gå för att kunna ta foto på olika klockslag. Projektet Flex-In kostar skattebetalarna €634 000.

EU socialfond Löpande utvärdering 2013

Landskapsregeringens budget 2017

EUs socialfond Projekt 2014

Medisbloggen: Härliga höst!