Kategorier
Nyheter

Leader Åland fick €16 000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens näringsavdelning beslöt att betala ut €15 800 av skattebetalarnas pengar till bidragsföreningen Leader Åland, som sedan tre veckor tillbaka leds av centerpolitikern Tage Eriksson. Tjänstemannabeslut 18.1.2018

Kategorier
Nyheter

Jomalapolitiker kräver flyktingar inom tre månader

Jomala kommunfullmäktige beslöt igår att godkänna kommunstyrelsens och kommundirektör John Erikssons förslag att ta emot en familj med 4-5 så kallade kvotflyktingar, det vill säga människor som EU skickar till sina medlemsnationer från andra ankomstländer, i huvudsak från de runt medelhavet. Kommunens kostnader för flyktingmottagandet betalas till fullo med skattepengar av finska staten och enligt fullmäktiges […]