Yle lovordar stympning av mentalsjuka

I en artikel skriven för Yle av fotografen Frida Lönnroos skriver hon om hur två mentalsjuka kvinnor som lever i ett parförhållande försöker skaffa barn. I artikeln skriver Lönnroos i lovordande ordalag om hur lycklig...