Havsbotten vid Södra linjens färjfästen ska kartläggas med laser-scanning Konsulter får €120 000 av LR för olika uppdrag med undervattenskartläggning

Logga in