UNICEF: Konventionen för barnsoldater gäller endast tills de fyllt 18 Före detta barnsoldater kan placeras på Åland utan att ha någon koppling hit

Debatten har gått het i lagtinget och fortsätter att gå het om huruvida Åland ska godkänna en viss paragraf i ett protokoll tillhörande FNs barnkonvention. Paragrafen handlar om att barnsoldater och andra minderåriga som deltagit i väpnade konflikter ska ges rätt till fysisk och psykisk rehabilitering på Åland. Paragrafen har godkänts både i Finland och i Sverige, men inte varit aktuell för Åland, som enligt internationella avtal är en demilitariserad region.

Premium-artikel


€8 per månad - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in