Insändare: Vi sätter ålänningarna i första rummet – inte IS-terrorister

I lagtinget behandlas nu ett protokoll om barns indragning i väpnade konflikter.

Minister Annette Holmberg-Jansson (M) säger att det enbart gäller barn och kopplar det till kvotflyktingar, men detta stämmer inte. Kvotflyktingarna har kommit hit utan detta protokoll. Det gäller barn, som dragits in i väpnade konflikter som krigare.

Regeringen skriver i ett yttrande: ”personer återvänder från väpnade konflikter utanför Finland och som kan placeras på Åland” och ”För Ålands del kan det handla om situationer där personer återvänder från väpnade konflikter utanför Finland och som kan placeras på Åland ” och anser att det inte finns några hinder för ett bifall.

Vem placerar dessa personer från krigstjänst till Åland? Någon som återvänder? Måste vi på det demilitariserade Åland stödja detta?

Vi från Åländsk Demokrati bifaller inte en sådan skrivning. Lagtinget måste granska detta. Måste vi godkänna att vi ska rehabilitera och ge stöd åt återvändande IS-terrorister, som ”någon” placerar på Åland?

Det var som en trojansk häst i juletid när vi fick detta ärende som i rubriken talar om ”konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter” medan texten verkar ge helt andra möjligheter.

Utskottet ber nu om lagtingets bifall. Ärendet skulle enligt föredragningslistan skulle gå till lag- och kulturutskottet, men sedan ändrade talmannen detta tre gånger så att det blev social- och miljöutskottet. Åländsk Demokrati framförde att lagtinget skulle höra lag- och kulturutskottet bland annat om alternativet att inte bifalla konventionen.

Debatten var sedan placerad till fredagen före jul och remitterades till socialutskottet. Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att ana ugglor i mossen. Vilken agenda har regeringen i ärendet?

Må vara att protokollet inte strider mot självstyrelselagen, men borde vi inte skydda medborgarna, på samma sätt, som vi försöker skydda dem mot coronan? Då är det viktigt med masker, men sen skall Åland kunna ta emot IS-terrorister på basen av ett tillägg till en barnkonvention? Vill Finland och vår regering att vi skall få IS-krigare till Åland?

Åland skall säga nej! Åland tillfrågades inte ens tidigare. Fick det några konsekvenser? I debatten uttrycktes farhågor mot att Åland då inte kan ta emot kvotflyktingar, men det har gått bra utan konventionen.

Kan Åland vägra att ta emot unga fanatiska krigare från hela världen? Självklart.

Vi upprepar några ord, som republikens president sade i ett nyårstal. ”En oändlig mängd människor vill komma från olika håll i världen, men vår förmåga att ta hand om dem är begränsad. Jag tror att Sveriges statsminister Löfven sade det väsentliga när han beskrev det som att ”vi har varit naiva”.

Vi från Åländsk Demokrati är inte och har aldrig varit naiva. Vi sätter ålänningarna i första rummet, inte IS-terrorister.

Minister Anette Holmberg-Jansson sade i en replik att det ”gäller ju barn” och nämner ”kvotflykting”. Men de berörs inte av konventionen, som berör ”barn i väpnade konflikter”. Eller snarare unga vuxna, som av djupt ideologiska skäl gått in i en armé. Vi har sett och hört hur de brände människor levande i metallburar. Hur fanatiska krigare begår gruppvåldtäkter. Sedan kastar de sina pass för låta sig smugglas till Norden som ”skäggbarn”. Det är dessa ”barn”, som ministern vill att Ålands Hälso- och Sjukvård ska ”rehabilitera och återanpassa”. Vilken förälder vill ha dem som klasskamrater till sina barn på Kyrkby Högstadium efter att ”någon” placerat dem på Åland?

Åländsk Demokrati 

Johan Boman 

Thomas Dahlgren 

Stephan Toivonen