Kategorier
Nyheter

14,7 miljoner euro för södra linjens trafik 2019-2024

Infrastrukturminister Mika Nordberg (M) beslöt igår att anta Nordic Jetline Finlands anbud för driften av färjetrafiken på södra linjen, som går sträckan Långnäs – Föglö – Sottunga – Kökar – Galtby.

Kontraktet gäller tre års och två månaders tid, med möjlighet till två års förlängning. Trafiken kommer att kosta skattebetalarna €14 700 000 och Nordic Jetlines anbud var enligt ministern det lägsta anbudet som uppfyllde minimikvalitetskravet. Nuvarande entreprenör är Nordic Jetlines estniska bolag.

Enskild föredragning med Mika Nordberg

Foto: Samppa Pamppanen