Kategorier
Nyheter

Fortsatta bråk i Kökars fullmäktige när ny kommunstyrelse utsågs

Kökars kommunfullmäktige har löst upp den gamla kommunstyrelsen och satt in en ny efter att det uppdagats att styrelsens sammansättning var olaglig. Men i den lilla skärgårdskommunen fortsätter striderna, som är centrerade kring ett EU-projekt kallat LocalRes, som av vissa ses som en välsignelse för kommunen och av andra som en stor börda. DOKUMENT Kommunfullmäktiges […]

Kategorier
Nyheter

Besvär till domstol efter att Kökar fullmäktige godkänt EU-projekt som kostar miljoner

Ett besvär har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol av Tomas Dahlgren (ÅD) efter att Kökars kommunfullmäktige beslutat att binda den kommunen till ett EU-projekt de kallar LocalRES och som kommer att kosta skattebetalarna över 1,2 miljoner euro – och samtidigt berika särskilt favoriserade privatpersoner.

Kategorier
Nyheter

Skärgårdshandlare fick nästan €200 000 i bidrag

Kategorier
Nyheter

Världens dyraste flyktingmottagning på Åland: €57 000 per år för en person

Ålands Nyheter kan idag avslöja att Åland kommer att få världens dyraste flyktingmottagning ifall Mariehamns stadsstyrelse och stadsfullmäktige får sin vilja igenom. Läs vad flyktingar behöver göra för att få €2000 i månaden i bidrag. Läs om Kulturdelegationens förslag på var flyktingar ska få gratis möblerad bostad. Läs vilka länder Barbro Sundback målar ut som de värsta hoten mot yttrandefriheten och varför mannen på bilden är högst relevant för artikeln.

Kategorier
Nyheter

Konsultfirmor ska granska varandra ännu mer

Kategorier
Nyheter

Regeringens skärgårdsnämnd kostar €35 000 per år

Kategorier
Nyheter

Joels Firma fick €16 600 i bidrag

Kategorier
Nyheter

14,7 miljoner euro för södra linjens trafik 2019-2024

Kategorier
Nyheter

€241 000 för att planera ny bro i Kökar

Kategorier
Nyheter

Brödugnar för €90 000 på Kökarsbageri

Kategorier
Nyheter

Nya Kökarbutiken får €134 000 i bidrag

Den nya butiken som byggs på Kökar av Majliden AB får ett finansieringsstöd på knappt €134 000 av skattebetalarnas pengar. Detta framgår i en nyligen gjord rättelse av ett beslut som fattades i slutet av mars av tjänsteman Kenneth Åkergård på landskapets Näringsavdelning. Finansieringsansökan är undertecknad av Kökars kommunsekreterare Johan Rothberg, och i den framgår […]

Kategorier
Nyheter

Pia Backman dömdes för systematisk förskingring

Tingsrätten dömde Kökarsbon Pia Irmeli Backman, född 1964, till villkorligt fängelse för två fall av förskingring samt ett fall av grov förskingring efter att hon länsat kontot som tillhörde Föreningen Hem och skola på Kökar. Åklagaren presenterade bevis i form av kontoutdrag, och sammanställningar över olagliga uttag och överföringar. Enligt åklagaren hade Backman i egenskap […]

Kategorier
Nyheter

Ockult konst får prioritet i Kulturdelegationens stipendier

VARNING FÖR GROVT ÄCKLANDE BILDER Brukar du klippa av ditt hår och fingernaglar för att offra i ett brinnande pentagram? Brukar du skära symboler med ett rakblad på din mage? Spenderar du 6 timmar om dagen på en hög med blodiga koben? Brukar du skriva med grisblod på väggarna och tillverka dockor föreställande små barn […]

Kategorier
Nyheter

Taxifirma fick €6000 i bidrag

Byråchef Susanne Strand, på landskapets näringsavdelnings allmänna byrå, beslöt igår att bevilja €6000 av skattebetalarnas pengar till bolaget Kökar Taxi i verksamhetsbidrag. Tjänstemannabeslut 15.2.2018 Bilden är illustrativ

Kategorier
Nyheter

Hembygdsförening försökte få invandrarbidrag för sin ordinarie verksamhet

Finansminister Mats Perämaa (L) förkastade i tisdags ett bidragskrav på €8000 från Kökar hembygdsförening för vad de kallade ”ett 3-årigt integrationsprojekt”. Det påstådda integrationsprojektet skiljde sig på inget vis från föreningens ordinarie verksamhet och av den orsaken förkastade finansministern bidragskravet, på rekommendation av Paf. Enskild föredragning med Mats Perämaa 30.1.2018 På bilden: Dömde kvinnomisshandlaren Georges Agbazahou […]

Kategorier
Nyheter

AntikFönster fick €6000 i bidrag

Byråchef Susanne Strand på landskapets näringsavdelning beslutade igår att dela ut €6000 av skattebetalarnas pengar till Kökarsbolaget AntikFönster – Aikaikkuna i ett så kallat skärgårdsbidrag för att stöda firmans verksamheten under perioden 2.6.2017 – 1.6.2018. Tjänstemannabeslut 2018-01-08

Kategorier
Nyheter

Leader Ålands Kristian Packalén vägledde Kökar kommun i fusk med EU-bidrag

Ålands Nyheter har tagit del av ett protokoll från Kökar kommuns näringsnämnd daterat april i år där det beskrivs hur Leader Ålands ordförande Kristian Packalén uppmanar kommunen att fuska för att kunna få Leaders bidragspengar. Packalén berömmer kommunens politiker för flitigt bidragssökande och ger rekommendationer om hur de ska gå till väga för att kunna […]