Kategorier
Nyheter

Åklagare och polis känner inte till påstådda gruppvåldtäkter

Ålands Nyheter rapporterade för två månader sedan om lagtingsledamoten Ingrid Johanssons (L) avslöjande om att gruppvåldtäkter skett på Åland utan att det kommit allmänheten till känna. I lagtinget pekade Johansson ut folkgruppen åländska män som gärningsmän bakom dessa gruppvåldtäkter.

Efter att ingen ny information om dessa gruppvåldtäkter kommit fram sedan Johanssons avslöjande har vi ställt frågan till polismästare Maria Hoikkala, som tillträdde 2014, samt landskapsåklagare Henrik Lindeman, som tillträdde 2016, ifall de känner till något om gruppvåldtäkter på åländsk mark, oberoende gärningsmännens ursprung.

Till Ålands Nyheter svarar Maria Hoikkala att hon under sin tid som polismästare inte kan minnas något ärende kring gruppvåldtäkt. Även landskapsåklagare Henrik Lindeman svarar att han under sin tid som åklagare på Åland inte handlagt något ärende kring gruppvåldtäkt.

Finlands statistikcentral för statistik över brott och har tillförlitlig statistik från 2011 till 2016 om våldtäktsoffer på Åland. Juridiskt rubriceras gruppvåldtäkt inte som ett skilt brott från våldtäkt eller grov våldtäkt, precis som andra brott inte rubriceras skilt ifall de begås av en enskild eller flera gärningsmän tillsammans.

Mellan 2011 och 2016 har 42 flickor och kvinnor blivit utsatta för våldtäkt på Åland enligt Statistikcentralen. Under samma period blev 53 våldtäkter anmälda till polisen, varav 22 av dessa blev uppklarade samma år som de anmäldes och 31 fortsatte undersökas.

38 män var misstänkta för våldtäkt under samma period och 8 av de anmälda våldtäkterna under perioden var falskanmälningar. 23 av de 38 misstänkta männen var finska medborgare och 6 var svenska medborgare enligt Statistikcentralen. Endast en av de 38 misstänkta männen hade varit påverkad av alkohol eller droger. Alla som på Åland misstänkts för våldtäkt de senaste 40 åren har varit män äldre än 15 år, med undantag av en kvinna som misstänktes för våldtäkt 1995.

Överaktuarie Kimmo Haapakangas på Statistikcentralen säger till Ålands Nyheter att det ur statistiken inte går att få tillförlitliga uppgifter om gruppvåldtäkter. Förutom Statistikcentralen samlar också Polisyrkeshögskolan i Tammerfors in statistik om polisens arbete, men skolans representant Juha Helenius säger till Ålands Nyheter att de inte heller för någon statistik kring gruppvåldtäkter.

Ålands Nyheter har vidare kontaktat ÅHS för att få svar huruvida sjukvården varit i kontakt med något offer för gruppvåldtäkt, men myndigheten, som leds av den moderata politikern Annette Holmberg-Jansson, har inte svarat.

Lagtingsledamot Johansson i mitten av bilden, åklagare Lindeman och polismästare Hoikkala infällda